• انتخاب فیلم و سانس
  • واردکردن مشخصات خریدار
  • پرداخت
  • انتخاب صندلی

انتخاب شما :

خونه (مستند)

خانه هنرمندان - تالار ناصري (ظرفیت سالن : 167 نفر)

  • نشانی : خیابان ایرانشهر - بوستان هنرمندان
  • زمان: سه شنبه، 1395/12/10 - ساعت 14:00
  • قیمت بلیت: 30000 تومان
این سانس بسته شده و امکان خرید اینترنتی مقدور نیست.