پردیس آزادی

پردیس آزادی

تهران - خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)

84480-021

سینما آزادی به عنوان معتبر ترین سینما کشور دارای 5 سالن نمایش و چند کافی شاپ و رستوران میباشد.
مدیر پردیس : آقای رضا سعیدی پور
مدیر داخلی : آقای احمد حسن نژاد

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
خنده‌های آتوسا کارگردان: علیرضا فرید
خنده‌های آتوسا
جمعه (1395/02/10):
18:15

شنبه (1395/02/11):
18:15

50 کیلو آلبالو کارگردان: مانی حقیقی
بادیگارد کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا
ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
خشم و هیاهو کارگردان: هومن سیدی
خشم و هیاهو
جمعه (1395/02/10):
14:30
16:30
19:50
23:30

شنبه (1395/02/11):
14:30
16:30
19:50
23:30

کفشهایم کو؟ کارگردان: کیومرث پوراحمد
کفشهایم کو؟
جمعه (1395/02/10):
11:00
18:00
21:45

شنبه (1395/02/11):
11:00
18:00
21:45

من سالوادور نیستم کارگردان: منوچهر هادی
نیم رخ ها کارگردان: ایرج کریمی
نیم رخ ها
جمعه (1395/02/10):
12:45

شنبه (1395/02/11):
12:45