تاتر کمدی حق بده عاشق شم

پردیس آزادی

سینما پردیس آزادی

تهران - خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)

84480-021

سینما آزادی به عنوان معتبر ترین سینما کشور دارای 5 سالن نمایش و چند کافی شاپ و رستوران میباشد.
مدیر پردیس : آقای رضا سعیدی پور
مدیر داخلی : آقای احمد حسن نژاد

خرید آنلاین بلیت : فیلم و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
ایران برگر کارگردان: مسعود جعفری جوزانی
ایران برگر
يکشنبه (1394/02/06):
11:45
11:45
14:00
14:00
16:15
16:15
18:30
18:30
20:45
20:45

ماجراجویان برف کارگردان: فرک حاجی فزگولو
ماجراجویان برف
دوشنبه (1394/02/07):
22:30

تاابد کارگردان: مارگریت ماندا
تاابد
دوشنبه (1394/02/07):
19:00

سه شنبه (1394/02/08):
16:30

دو مرد در شهر کارگردان: رشید بوخارب
دو مرد در شهر
يکشنبه (1394/02/06):
15:30

زیر شن زارهای بابل کارگردان: محمد الدراجی
زیر شن زارهای بابل
جمعه (1394/02/11):
21:30

تالار جیمی کارگردان: کن لوچ
تالار جیمی
يکشنبه (1394/02/06):
21:30

عالم هپروت کارگردان: می آ یان ژانگ
عالم هپروت
يکشنبه (1394/02/06):
18:30

کپی برابر اصل کارگردان: عباس کیارستمی
کپی برابر اصل
چهارشنبه (1394/02/09):
19:00

وقتی پسر بودیم کارگردان: ریچارد گوادرو
وقتی پسر بودیم
جمعه (1394/02/11):
14:30

چهل هیچ کارگردان: استفان دموستیرز
چهل هیچ
پنج شنبه (1394/02/10):
16:30

خانه ای بدون آدرس کارگردان: بیژن زمانپور
خانه ای بدون آدرس
دوشنبه (1394/02/07):
18:00

متهم کارگردان: پائولا ون در اوست
متهم
پنج شنبه (1394/02/10):
18:00

سیزارتا کارگردان: ریشی مهتا
سیزارتا
چهارشنبه (1394/02/09):
20:00

پنج شنبه (1394/02/10):
15:00

ملافات با شاعر جوان کارگردان: رودی باریچلو
ملافات با شاعر جوان
يکشنبه (1394/02/06):
19:00

خواب زمستانی کارگردان: نوری بیگلجیلان
خواب زمستانی
چهارشنبه (1394/02/09):
21:30

سرگذشت جلال کارگردان: ابوشاهد ایمون
سرگذشت جلال
سه شنبه (1394/02/08):
14:30

نفس معصوم کارگردان: مراد پی
نفس معصوم
يکشنبه (1394/02/06):
21:00

انسان درون من کارگردان: آیدین سایمن
انسان درون من
دوشنبه (1394/02/07):
21:00

ملکه کوهستان کارگردان: صادق شرنیاز
ملکه کوهستان
دوشنبه (1394/02/07):
20:00

سه شنبه (1394/02/08):
15:00

رئیس کارخانه کارگردان: وی ژانگ
رئیس کارخانه
يکشنبه (1394/02/06):
20:00

دوشنبه (1394/02/07):
15:00

سه شنبه (1394/02/08):
18:30

زرافه کارگردان: رانی ماساله
زرافه
يکشنبه (1394/02/06):
19:00

جان سودا کارگردان: فرامرز وکیلی
جان سودا
دوشنبه (1394/02/07):
14:00

ماهی کارگردان: درویش زعیم
ماهی
پنج شنبه (1394/02/10):
14:00
19:00

جمعه (1394/02/11):
21:00

دختر کارگردان: افیا ناتانیل
دختر
چهارشنبه (1394/02/09):
16:30

مردی از اوران کارگردان: لیز سالم
مردی از اوران
چهارشنبه (1394/02/09):
18:00

آهنگ مادرم کارگردان: ارول مینتاس
آهنگ مادرم
چهارشنبه (1394/02/09):
21:00

قلمرو طلایی کارگردان: بریان پرکینز
قلمرو طلایی
پنج شنبه (1394/02/10):
20:00

جمعه (1394/02/11):
15:00

معلم کارگردان: ناصرصیدف
معلم
دوشنبه (1394/02/07):
19:00

خاطرات پیرمرد کارگردان: برنارداموند
خاطرات پیرمرد
جمعه (1394/02/11):
21:30

صدای سکوت کارگردان: ماکزیمون مونیهان
صدای سکوت
سه شنبه (1394/02/08):
19:00

دیفرت کارگردان: زیرسنای ماهاری
دیفرت
دوشنبه (1394/02/07):
14:30

مودریس کارگردان: یوریس کارسیتیس
مودریس
پنج شنبه (1394/02/10):
14:30

سنگ هایی در جیبم کارگردان: ساین باومن
سنگ هایی در جیبم
يکشنبه (1394/02/06):
16:30

هزینه شهرت کارگردان: خاویز بیوو یوز
هزینه شهرت
يکشنبه (1394/02/06):
18:00

قبل از طلوع خورشید کارگردان: مراد اغلو
قبل از طلوع خورشید
سه شنبه (1394/02/08):
21:00

سالواتوره جولیانو کارگردان: فرانچسکو رزی
سالواتوره جولیانو
جمعه (1394/02/11):
17:00

لاکی لوچیانو کارگردان: فرانچسکو رزی
لاکی لوچیانو
چهارشنبه (1394/02/09):
17:00

قندون جهیزیه کارگردان: علی ملاقلی پور
قندون جهیزیه
سه شنبه (1394/02/08):
20:00

چهارشنبه (1394/02/09):
15:00

فراتر از خود کارگردان: بنجامین هایندنبرگ
فراتر از خود
دوشنبه (1394/02/07):
21:30

قطار جادویی کارگردان: چو چانگ
قطار جادویی
جمعه (1394/02/11):
18:30

بازگشت به خانه کارگردان: ژانگ ئیمو
بازگشت به خانه
پنج شنبه (1394/02/10):
18:30

وندال کارگردان: هلیر کیستمه
وندال
يکشنبه (1394/02/06):
14:30

اسکناس هزار روپیه ای کارگردان: ش. ساته
اسکناس هزار روپیه ای
چهارشنبه (1394/02/09):
14:30

ماجرای ماتئی کارگردان: فرانچسکو رزی
ماجرای ماتئی
سه شنبه (1394/02/08):
17:00

خداحافظی طولانی کارگردان: فرزاد موتمن
خداحافظی طولانی
چهارشنبه (1394/02/09):
16:30

پنج شنبه (1394/02/10):
22:30

اشتراک کارگردان: ماکتو شینوزاکی
اشتراک
دوشنبه (1394/02/07):
16:30

سه شنبه (1394/02/08):
22:30

به ترتیب عدم حضور کارگردان: هانس پیتر مولاند
به ترتیب عدم حضور
پنج شنبه (1394/02/10):
16:30

جمعه (1394/02/11):
22:30

آرمانشهر کارگردان: حسن ناظر
آرمانشهر
دوشنبه (1394/02/07):
21:30

سه شنبه (1394/02/08):
15:30

راز پنهان کارگردان: علی غفاری
راز پنهان
سه شنبه (1394/02/08):
14:00

چهارشنبه (1394/02/09):
19:00

زندگی رایلی کارگردان: آلن رنه
زندگی رایلی
پنج شنبه (1394/02/10):
19:00

تا آخرین نفس کارگردان: امینل امل بالچی
تا آخرین نفس
پنج شنبه (1394/02/10):
21:00

دست های روی شهر کارگردان: فرانچسکو رزی
دست های روی شهر
پنج شنبه (1394/02/10):
17:00

جسدهای سرشناس کارگردان: فرانچسکو رزی
جسدهای سرشناس
دوشنبه (1394/02/07):
17:00

سه برادر کارگردان: فرانچسکو رزی
سه برادر
يکشنبه (1394/02/06):
17:00

مزار شریف کارگردان: عبدالحسن برزیده
مزار شریف
دوشنبه (1394/02/07):
15:30

سه شنبه (1394/02/08):
19:00

ناشناس کارگردان: بیجو کومار
ناشناس
جمعه (1394/02/11):
20:00

جستجو کارگردان: میخاییل هازانویخوس
جستجو
چهارشنبه (1394/02/09):
22:30

جمعه (1394/02/11):
16:30

اهل پرواز کارگردان: پاسکال فرآن
اهل پرواز
يکشنبه (1394/02/06):
15:00

پنج شنبه (1394/02/10):
21:30

مادر کارگردان: باصل الخطیب
مادر
چهارشنبه (1394/02/09):
14:00

جمعه (1394/02/11):
19:00

نبات کارگردان: الچیان موسااغلو
نبات
سه شنبه (1394/02/08):
21:30

چهارشنبه (1394/02/09):
15:30

مردانی که دنیا را نجات می دهند کارگردان: لئو سانگ تات
مردانی که دنیا را نجات می دهند
پنج شنبه (1394/02/10):
15:30

نورجمعه کارگردان: بایانارول
نورجمعه
دوشنبه (1394/02/07):
18:30

چهارشنبه (1394/02/09):
21:30

جمعه (1394/02/11):
14:00

پیکان مقدس کارگردان: پماتی سدن
پیکان مقدس
چهارشنبه (1394/02/09):
18:30

چشمان یک دزد کارگردان: نجوا نجار
چشمان یک دزد
سه شنبه (1394/02/08):
16:30

دیوانه کارگردان: یوری بایکوف
دیوانه
جمعه (1394/02/11):
16:30

توانیک کارگردان: جی. آواتسیان
توانیک
سه شنبه (1394/02/08):
18:00

قاب ظریف نیمه شب کارگردان: طلعه حدید
قاب ظریف نیمه شب
جمعه (1394/02/11):
18:00

بدون مرز کارگردان: امیرحسین عسگری
بدون مرز
يکشنبه (1394/02/06):
16:30
22:30

نظر شما در مورد اين سينما چيست ؟(بعلت حجم بالاي نظرات، فقط نظرات يکماه گذشته نمايش داده ميشود)

دیدگاه خود را بنویسید: