پردیس آزادی

پردیس آزادی

تهران - خیابان بهشتی نبش خالد اسلامبولی (وزرا)

84480-021

سینما آزادی به عنوان معتبر ترین سینما کشور دارای 5 سالن نمایش و چند کافی شاپ و رستوران میباشد.
مدیر پردیس : آقای رضا سعیدی پور
مدیر داخلی : آقای احمد حسن نژاد

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
دراکولا کارگردان: رضا عطاران
زاپاس کارگردان: برزو نیک نژاد
زاپاس
چهارشنبه (1395/04/09):
13:00
16:45
20:00
22:15

پنج شنبه (1395/04/10):
13:00
16:45
20:00
22:15

دختر کارگردان: رضا میرکریمی
ایستاده در غبار کارگردان: محمد حسین مهدویان
بارکد کارگردان: مصطفی کیایی
عادت نمی کنیم کارگردان: ابراهیم ابراهیمیان
ننه نقلی کارگردان: پرویز صبری
ننه نقلی
چهارشنبه (1395/04/09):
12:30
14:00
19:20

پنج شنبه (1395/04/10):
12:30
14:00
19:20

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
چهارشنبه (1395/04/09):
00:45 (بامداد)

واقعیت مجازی کارگردان:
واقعیت مجازی
چهارشنبه (1395/04/09):

پنج شنبه (1395/04/10):

جمعه (1395/04/11):

شنبه (1395/04/12):