تالار ایوان شمس : سینما تیکت، خرید بلیت سینما

تالار ایوان شمس

تالار ایوان شمس

تهران - ابتدای بزرگراه کردستان

88015228-021


برنامه تالار ایوان شمس

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
ماجرای نیمروز کارگردان: محمدحسین مهدویان
ماجرای نیمروز
سه شنبه (1396/01/08):
14:00
16:15
18:30
20:45

چهارشنبه (1396/01/09):
14:00
16:15
18:30
20:45

پنج شنبه (1396/01/10):
14:00
16:15
18:30
20:45

نظر شما درمورد تالار ایوان شمس چیست ؟
دیدگاه خود را بنویسید: