تالار ایوان شمس : سینما تیکت، خرید بلیت سینما

تالار ایوان شمس

تالار ایوان شمس

تهران - ابتدای بزرگراه کردستان

88015228-021


برنامه امروز تالار ایوان شمس

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
جنجال در عروسی کارگردان: سید رضا خطیبی
جنجال در عروسی
سه شنبه (1395/09/16):
15:00

پنج شنبه (1395/09/18):
15:00

شنبه (1395/09/20):
15:00

دوشنبه (1395/09/22):
15:00
18:00

سه شنبه (1395/09/23):
15:00

چهارشنبه (1395/09/24):
15:00

نظر شما درمورد تالار ایوان شمس چیست ؟
دیدگاه خود را بنویسید: