ایوان شمس

ایوان شمس

تهران - ابتدای بزرگراه کردستان

88015228-021

 همت عالی و درآمد فروش به حساب بیمه بیکاری خانه سینما وایز می شود.

اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش

نظر شما درمورد این سینما چیست ؟

دیدگاه خود را بنویسید: