موزه سینما

موزه سینما

تهران - خیابان ولیعصر - باغ فردوس

22723535-021

 دارای 2 سالن نمایش/ دو کافی شاپ/ فضای سبز مفرح در موزه سینمای ایران
وب سایت موزه : www.cinemamuseum.ir
به پاس احترام به خود و دیگران از استفاده هرگونه خوراکی در سالن نمایش خودداری نمایید.
در سالن نمایش تصویر برداری ممنوع است لطفا رعایت فرمایید.

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
یک دزدی عاشقانه کارگردان: امیر شهاب رضویان
یک دزدی عاشقانه
جمعه (1395/02/17):
14:00
20:00

شنبه (1395/02/18):
14:00
20:00

يکشنبه (1395/02/19):
14:00
20:00

دوشنبه (1395/02/20):
14:00
20:00

سه شنبه (1395/02/21):
14:00

اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
اژدها وارد می شود
جمعه (1395/02/17):
16:00
22:00

شنبه (1395/02/18):
16:00
22:00

يکشنبه (1395/02/19):
16:00
22:00

دوشنبه (1395/02/20):
16:00
22:00

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
جمعه (1395/02/17):
18:00

شنبه (1395/02/18):
18:00

يکشنبه (1395/02/19):
18:00

دوشنبه (1395/02/20):
18:00

کفشهایم کو؟ کارگردان: کیومرث پوراحمد
کفشهایم کو؟
جمعه (1395/02/17):
22:30

شنبه (1395/02/18):
22:30

يکشنبه (1395/02/19):
22:30

دوشنبه (1395/02/20):
22:30

دونده زمین کارگردان: کمال تبریزی
دونده زمین
دوشنبه (1395/02/20):
19:00

پات کارگردان: امیر توده روستا
پات
يکشنبه (1395/02/19):
17:00

نیم رخ ها کارگردان: ایرج کریمی
نیم رخ ها
جمعه (1395/02/17):
15:00

شنبه (1395/02/18):
15:00

يکشنبه (1395/02/19):
15:00

دوشنبه (1395/02/20):
15:00

تابو کارگردان: خسرو معصومی
تابو
شنبه (1395/02/18):
19:00

چهارشنبه کارگردان: سروش محمدزاده
چهارشنبه
جمعه (1395/02/17):
21:00

يکشنبه (1395/02/19):
21:00

دوشنبه (1395/02/20):
21:00

دربست کارگردان: علی خامه‌پرست
دربست
جمعه (1395/02/17):
19:00

خواب تلخ کارگردان: محسن امیریوسفی
خواب تلخ
جمعه (1395/02/17):
17:00

دوشنبه (1395/02/20):
17:00

احتمال باران اسیدی کارگردان: بهتاش صناعی ها
احتمال باران اسیدی
شنبه (1395/02/18):
17:00

خواب است پروانه کارگردان:
خواب است پروانه
شنبه (1395/02/18):
21:00

يکشنبه (1395/02/19):
19:00