موزه سینما

موزه سینما

تهران - خیابان ولیعصر - باغ فردوس

22723535-021

 دارای 2 سالن نمایش/ دو کافی شاپ/ فضای سبز مفرح در موزه سینمای ایران
وب سایت موزه : www.cinemamuseum.ir
به پاس احترام به خود و دیگران از استفاده هرگونه خوراکی در سالن نمایش خودداری نمایید.
در سالن نمایش تصویر برداری ممنوع است لطفا رعایت فرمایید.

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید
یک دزدی عاشقانه کارگردان: امیر شهاب رضویان
یک دزدی عاشقانه
چهارشنبه (1395/03/05):
20:00

پنج شنبه (1395/03/06):
20:00

جمعه (1395/03/07):
20:00

اژدها وارد می شود کارگردان: مانی حقیقی
اژدها وارد می شود
چهارشنبه (1395/03/05):
14:00
16:00
22:00

پنج شنبه (1395/03/06):
14:00
16:00
22:00

جمعه (1395/03/07):
14:00
16:00
22:00

خنده‌های آتوسا کارگردان: علیرضا فرید
خنده‌های آتوسا
چهارشنبه (1395/03/05):
22:30

پنج شنبه (1395/03/06):
23:00

جمعه (1395/03/07):
22:30

ابد و یک روز کارگردان: سعید روستایی
ابد و یک روز
چهارشنبه (1395/03/05):
18:00

پنج شنبه (1395/03/06):
18:00

جمعه (1395/03/07):
18:00

نیم رخ ها کارگردان: ایرج کریمی
نیم رخ ها
چهارشنبه (1395/03/05):
15:00

پنج شنبه (1395/03/06):
15:00

جمعه (1395/03/07):
15:00

تابو کارگردان: خسرو معصومی
تابو
پنج شنبه (1395/03/06):
17:00

چهارشنبه کارگردان: سروش محمدزاده
چهارشنبه
چهارشنبه (1395/03/05):
21:00

پنج شنبه (1395/03/06):
21:30

جمعه (1395/03/07):
21:00

دربست کارگردان: علی خامه‌پرست
دربست
جمعه (1395/03/07):
19:00

21 اینچ کارگردان: ابوذر صفاریان
21 اینچ
جمعه (1395/03/07):
17:00

مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله (مستند) کارگردان: مانی حقیقی
مهرجویی؛ کارنامه چهل ساله (مستند)
چهارشنبه (1395/03/05):
17:00

رقص خاک کارگردان: ابوالفضل جلیلی
رقص خاک
چهارشنبه (1395/03/05):
19:00

ماهی و گربه کارگردان: شهرام مکری
ماهی و گربه
پنج شنبه (1395/03/06):
19:00