سینما حافظ تهران

سینما حافظ تهران

تهران - خیابان جمهوری نرسیده به میدان بهارستان

33115386-021


اطلاعات برنامه ها و سانسهای نمایش