پوستر فيلم نمایش شام آخر (کمدی)

go

go

نمایش شام آخر (کمدی)  (1394)

عارف لرستانی

کمند امیرسلیمانی - عارف لرستانی - آناهیتا نعمتی - علی اوجی - ماندانا سوری - سپند امیرسلیمانی - سوران عزیزی و سعید امیرسلیمانی

94/06/12

پردیس سینمایی کورش تهران - بزرگراه شهید ستاری - نبش پیامبر مرکزی ، تلفن : 4701-021
پردیس سینمایی کورش
پنج شنبه (1394/06/12):
21:30

جمعه (1394/06/13):
21:30