جدول فروش هفتگی : سینما تیکت، خرید بلیت سینما
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 گشت ۲ گشت ۲
سعید سهیلی
فروش کل : 3,137,398,000 تومان
1 99956,953,000

2 خوب، بد، جلف خوب، بد، جلف
پیمان قاسم خانی
فروش کل : 7,544,616,000 تومان
5 160739,850,000

3 ماجرای نیمروز ماجرای نیمروز
محمدحسین مهدویان
فروش کل : 924,593,000 تومان
1 70245,353,000

4 سه بیگانه سه بیگانه

فروش کل : 672,084,000 تومان
2 79124,673,000

5 آباجان آباجان
هاتف علیمردانی
فروش کل : 271,864,000 تومان
1 2953,173,000

6 یک روز بخصوص یک روز بخصوص
همایون اسعدیان
فروش کل : 216,511,000 تومان
1 3752,802,000

7 مبارک (رئال انیمیشن) مبارک (رئال انیمیشن)
محمدرضا نجفی امامی
فروش کل : 1,199,264,000 تومان
5 6951,092,000

8 نبرد خلیج فارس (انیمیشن) نبرد خلیج فارس (انیمیشن)
فرهاد عظیما
فروش کل : 83,926,000 تومان
4 1713,759,000

9 هلن هلن
علی اکبر ثقفی
فروش کل : 279,216,000 تومان
4 1311,440,000

10 سلام بمبئی سلام بمبئی
قربان محمدپور
فروش کل : 13,623,186,000 تومان
15 38,250,000

11 آس و پاس آس و پاس
آرش معیریان
فروش کل : 3,772,176,000 تومان
22 02,795,000

12 شاباش شاباش
حامد کلاهداری
فروش کل : 597,705,000 تومان
10 41,664,000

13 ماحی ماحی
داود خیام
فروش کل : 146,353,000 تومان
5 21,152,000

14 چهار اصفهانی در بغداد چهار اصفهانی در بغداد
محمدرضا ممتاز
فروش کل : 1,330,109,000 تومان
12 21,146,000

15 افسونگر افسونگر
حسین تبریزی
فروش کل : 226,763,000 تومان
5 3974,000

16 هفت ماهگی هفت ماهگی
هاتف علیمردانی
فروش کل : 2,597,467,000 تومان
11 4595,000

17 وارونگی وارونگی
بهنام بهزادی
فروش کل : 800,194,000 تومان
13 1557,000

18 خانه ای در خیابان چهل و یکم خانه ای در خیابان چهل و یکم
حمیدرضا قربانی
فروش کل : 940,593,000 تومان
10 2535,000

19 یتیم خانه ایران یتیم خانه ایران
ابوالقاسم طالبی
فروش کل : 1,627,116,000 تومان
21 1520,000

20 جشن تولد جشن تولد
عباس لاجوردی
فروش کل : 5,687,000 تومان
5 1500,000

21 گیتا گیتا
مسعود مددی
فروش کل : 405,129,000 تومان
13 3450,000

22 مشکل گیتی مشکل گیتی
بهرام کاظمی
فروش کل : 937,378,000 تومان
17 1255,000

23 ابوزینب ابوزینب
علی غفاری
فروش کل : 59,330,000 تومان
22 0200,000

24 بچه های جسور بچه های جسور
حجت الله سیفی
فروش کل : 43,103,000 تومان
8 1134,000

25 نفس نفس
نرگس آبیار
فروش کل : 1,448,034,000 تومان
19 0120,000

26 جنجال در عروسی جنجال در عروسی
سید رضا خطیبی
فروش کل : 1,347,570,000 تومان
15 260,000

27 ما همه گناهکاریم ما همه گناهکاریم
حسن ناظر
فروش کل : 254,193,000 تومان
12 149,000

28 خشکسالی و دروغ خشکسالی و دروغ
پدرام علیزاده
فروش کل : 2,468,367,000 تومان
25 044,000