جدول فروش هفتگی : سینما تیکت، خرید بلیت سینما
جدول فروش هفتگی (چهارشنبه ها بروز میگردد)

رتبه فیلم روزهای نمایش تعداد سالن فروش هفتگی (تومان)

1 سلام بمبئی سلام بمبئی
قربان محمدپور
فروش کل : 10,893,706,000 تومان
6 148685,194,000

2 هفت ماهگی هفت ماهگی
هاتف علیمردانی
فروش کل : 750,583,000 تومان
2 66358,641,000

3 چهار اصفهانی در بغداد چهار اصفهانی در بغداد
محمدرضا ممتاز
فروش کل : 476,617,000 تومان
3 73134,251,000

4 خانه ای در خیابان چهل و یکم خانه ای در خیابان چهل و یکم
حمیدرضا قربانی
فروش کل : 131,718,000 تومان
1 32109,833,000

5 جنجال در عروسی جنجال در عروسی
سید رضا خطیبی
فروش کل : 992,178,000 تومان
6 4295,342,000

6 وارونگی وارونگی
بهنام بهزادی
فروش کل : 451,290,000 تومان
4 2781,219,000

7 لاک قرمز لاک قرمز
سید جمال سید حاتمی
فروش کل : 1,107,504,000 تومان
6 4367,034,000

8 مشکل گیتی مشکل گیتی
بهرام کاظمی
فروش کل : 815,843,000 تومان
8 3163,750,000

9 گیتا گیتا
مسعود مددی
فروش کل : 335,751,000 تومان
4 2956,079,000

10 یتیم خانه ایران یتیم خانه ایران
ابوالقاسم طالبی
فروش کل : 1,510,862,000 تومان
12 2847,360,000

11 ما همه گناهکاریم ما همه گناهکاریم
حسن ناظر
فروش کل : 159,714,000 تومان
3 2936,956,000

12 نفس نفس
نرگس آبیار
فروش کل : 1,376,263,000 تومان
10 634,467,000

13 آس و پاس آس و پاس
آرش معیریان
فروش کل : 3,654,025,000 تومان
13 1634,066,000

14 شاباش شاباش
حامد کلاهداری
فروش کل : 38,337,000 تومان
1 1933,639,000

15 فرار از اردو فرار از اردو
غلامرضا رمضانی
فروش کل : 128,551,000 تومان
10 64,360,000

16 دزد و پری دزد و پری
حسین قناعت
فروش کل : 910,869,000 تومان
26 52,979,000

17 ناردون ناردون
فریدون حسن پور
فروش کل : 4,000,936,000 تومان
23 02,405,000

18 متولد 65 متولد 65
مجید توکلی
فروش کل : 1,170,846,000 تومان
12 41,997,000

19 فروشنده فروشنده
اصغر فرهادی
فروش کل : 15,711,215,000 تومان
20 21,520,000

20 نیمه شب اتفاق افتاد نیمه شب اتفاق افتاد
تینا پاکروان
فروش کل : 1,591,000,000 تومان
13 2972,000

21 سایه سایه
مسعود نوابی
فروش کل : 112,441,000 تومان
21 5946,000

22 سیانور سیانور
بهروز شعیبی
فروش کل : 2,522,351,000 تومان
13 0644,000

23 خشکسالی و دروغ خشکسالی و دروغ
پدرام علیزاده
فروش کل : 2,468,173,000 تومان
16 0176,000

24 ایستاده در غبار ایستاده در غبار
محمد حسین مهدویان
فروش کل : 1,689,770,000 تومان
32 0171,000