علاقمندان به سینمای مستند برای خرید بلیت جشنواره سینما حقیقت باید به نکات زیر توجه داشته باشند: