جشنواره جهانی فجر
سامانه فروش بلیت سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر

خرید بلیت برای عموم:
خرید بلیت سالن سینما فلسطین برای عموم آزاد است.


خرید برای اعضای باشگاه هواداران جشنواره جهانی فجر و میهمانان در کاخ جشنواره:

1- برای استفاده از تخفیف باشگاه، ابتدا از فرم زیر وارد شوید.
2- بلیتهای سالنهای پردیس چارسو شماره صندلی ندارند و مهمانان به ترتیب ورود به سالن میتوانند در سالن مستقر شوند.
3- قیمت بلیت در پردیس چارسو برای مهمانان صفر محسوب می شود. البته در هنگام خرید درگاه بانک باید انتخاب شود اما پرداخت انجام نخواهد شد.

*** فعلا سانسهای روز های اول و دوم جشنواره باز شده است و خرید بلیت روزهای بعد به تدریج بار خواهد شد.
***حتما 15 دقیقه قبل از شروع سانس در مقابل درب سالن مورد نظر حضور داشته باشید***

ورود