سینما قدس اردبیل
فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

سینما قدس اردبیل

فروش آنلاین دارد
خرید بلیت

برنامه سینما قدس اردبیل

خرید آنلاین بلیت : برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

مدیر سینما:

آقای ابی زاده

تاریخچه:

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.