صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما
امتیاز کاربران : 4.0/5 5
شما هم امتیاز دهید :
برای امتیاز دادن باید با کاربری خود وارد شوید

اتاق فرار سرقت از بانک

مکان : تبریز

توضیحات:

درباره اتاق فرار سرقت از بانک

یک بازی مهیج گروهی ، مدت زمان 1 ساعت، حداقل نفرات 3 نفر

تصاویر

سانس ها

شنبه (1398/12/10) 15,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/10) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 15,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
يکشنبه (1398/12/11) 25,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
دوشنبه (1398/12/12) 15,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 15,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
سه شنبه (1398/12/13) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 15,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
چهارشنبه (1398/12/14) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 15,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
پنجشنبه (1398/12/15) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 15,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
جمعه (1398/12/16) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 15,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت
شنبه (1398/12/17) 25,000 تومان
خرید بلیت

دانلود قانونی فیلم با ۴ کیفیت مختلف