صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما
فروش آنلاین ندارد

سینما فجر پاکدشت

بلوار شمالی شهدای قمی بلوار علی ابن ابی طالب فرهنگ 12 کانون فرهنگی شهدای پاکدشت
36046020

صفحات سینما

مدیر سینما

آقای رحیمی

دسترسی به سینما

میدان سپاه

تاریخچه

برنامه‌ سینما فجر پاکدشت

خرید آنلاین بلیت: برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

بنیامین 3.4

کارگردان: محسن عنایتی

مشاهده سانس‌ها
شنبه (1398/09/16)
يکشنبه (1398/09/17)
دوشنبه (1398/09/18)
سه شنبه (1398/09/19)
چهارشنبه (1398/09/20)
پنجشنبه (1398/09/21)
جمعه (1398/09/22)
شنبه (1398/09/23)
يکشنبه (1398/09/24)
دوشنبه (1398/09/25)
سه شنبه (1398/09/26)
چهارشنبه (1398/09/27)
پنجشنبه (1398/09/28)
جمعه (1398/09/29)
شنبه (1398/09/30)
يکشنبه (1398/10/01)
دوشنبه (1398/10/02)
سه شنبه (1398/10/03)
چهارشنبه (1398/10/04)
پنجشنبه (1398/10/05)
جمعه (1398/10/06)
شنبه (1398/10/07)
يکشنبه (1398/10/08)
دوشنبه (1398/10/09)
سه شنبه (1398/10/10)
چهارشنبه (1398/10/11)
پنجشنبه (1398/10/12)
جمعه (1398/10/13)
شنبه (1398/10/14)
يکشنبه (1398/10/15)
دوشنبه (1398/10/16)
سه شنبه (1398/10/17)
چهارشنبه (1398/10/18)
پنجشنبه (1398/10/19)
جمعه (1398/10/20)
شنبه (1398/10/21)
يکشنبه (1398/10/22)
دوشنبه (1398/10/23)
سه شنبه (1398/10/24)
چهارشنبه (1398/10/25)
پنجشنبه (1398/10/26)
جمعه (1398/10/27)
شنبه (1398/10/28)
يکشنبه (1398/10/29)
دوشنبه (1398/10/30)
تورنادو 3.3

کارگردان: سید جواد هاشمی

مشاهده سانس‌ها
پنجشنبه (1398/10/12)
جمعه (1398/10/13)
شنبه (1398/10/14)
يکشنبه (1398/10/15)
دوشنبه (1398/10/16)
سه شنبه (1398/10/17)
چهارشنبه (1398/10/18)
پنجشنبه (1398/10/19)
جمعه (1398/10/20)
شنبه (1398/10/21)
يکشنبه (1398/10/22)
دوشنبه (1398/10/23)
سه شنبه (1398/10/24)
چهارشنبه (1398/10/25)
پنجشنبه (1398/10/26)
جمعه (1398/10/27)
شنبه (1398/10/28)
يکشنبه (1398/10/29)
دوشنبه (1398/10/30)
منطقه پرواز ممنوع 3.9

کارگردان: امیر داسارگر

مشاهده سانس‌ها
شنبه (1398/09/16)
يکشنبه (1398/09/17)
دوشنبه (1398/09/18)
سه شنبه (1398/09/19)
چهارشنبه (1398/09/20)
پنجشنبه (1398/09/21)
جمعه (1398/09/22)
شنبه (1398/09/23)
يکشنبه (1398/09/24)
دوشنبه (1398/09/25)
سه شنبه (1398/09/26)
چهارشنبه (1398/09/27)
پنجشنبه (1398/09/28)
جمعه (1398/09/29)
شنبه (1398/09/30)
يکشنبه (1398/10/01)
دوشنبه (1398/10/02)
سه شنبه (1398/10/03)
چهارشنبه (1398/10/04)
پنجشنبه (1398/10/05)
جمعه (1398/10/06)
شنبه (1398/10/07)
يکشنبه (1398/10/08)
دوشنبه (1398/10/09)
سه شنبه (1398/10/10)
چهارشنبه (1398/10/11)
پنجشنبه (1398/10/12)
جمعه (1398/10/13)
شنبه (1398/10/14)
يکشنبه (1398/10/15)
دوشنبه (1398/10/16)
سه شنبه (1398/10/17)
چهارشنبه (1398/10/18)
پنجشنبه (1398/10/19)
جمعه (1398/10/20)
شنبه (1398/10/21)
يکشنبه (1398/10/22)
دوشنبه (1398/10/23)
سه شنبه (1398/10/24)
چهارشنبه (1398/10/25)
پنجشنبه (1398/10/26)
جمعه (1398/10/27)
شنبه (1398/10/28)
يکشنبه (1398/10/29)
دوشنبه (1398/10/30)
ماجرای نیمروز 2: رد خون 4.1

کارگردان: محمدحسین مهدویان

مشاهده سانس‌ها
پنجشنبه (1398/10/12)
جمعه (1398/10/13)
شنبه (1398/10/14)
يکشنبه (1398/10/15)
دوشنبه (1398/10/16)
سه شنبه (1398/10/17)
چهارشنبه (1398/10/18)
پنجشنبه (1398/10/19)
جمعه (1398/10/20)
شنبه (1398/10/21)
يکشنبه (1398/10/22)
دوشنبه (1398/10/23)
سه شنبه (1398/10/24)
چهارشنبه (1398/10/25)
پنجشنبه (1398/10/26)
جمعه (1398/10/27)
شنبه (1398/10/28)
يکشنبه (1398/10/29)
دوشنبه (1398/10/30)

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها