صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما جشنواره فیلم فجر
فروش آنلاین دارد

سرای محله جنت آباد جنوبی

جنت آباد جنوبي ، بلوار لاله شرقي ، خيابان مجاهد كبير جنوبي ،نبش بنفشه ششم شرقی
09106422296-09388171710

صفحات سینما

مدیر سینما

آقای صفری

دسترسی به سینما

مترو صادقیه و ارم سبز

تاریخچه

برنامه‌ سرای محله جنت آباد جنوبی

خرید آنلاین بلیت: برنامه و سانس مورد نظر خود را انتخاب کنید

آدم حسابی 3.2

کارگردان: مرتضی صمدانی

مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1398/11/02)
شنبه (1398/11/05)
يکشنبه (1398/11/06)
دوشنبه (1398/11/07)
سه شنبه (1398/11/08)
چهارشنبه (1398/11/09)
پنجشنبه (1398/11/10)
جمعه (1398/11/11)
شنبه (1398/11/12)
يکشنبه (1398/11/13)
دوشنبه (1398/11/14)
سه شنبه (1398/11/15)
چهارشنبه (1398/11/16)
پنجشنبه (1398/11/17)
جمعه (1398/11/18)
شنبه (1398/11/19)
يکشنبه (1398/11/20)
دوشنبه (1398/11/21)
سه شنبه (1398/11/22)
چهارشنبه (1398/11/23)
پنجشنبه (1398/11/24)
جمعه (1398/11/25)
شنبه (1398/11/26)
يکشنبه (1398/11/27)
دوشنبه (1398/11/28)
سه شنبه (1398/11/29)
چهارشنبه (1398/11/30)
پنجشنبه (1398/12/01)
جمعه (1398/12/02)
شنبه (1398/12/03)
يکشنبه (1398/12/04)
دوشنبه (1398/12/05)
سه شنبه (1398/12/06)
چهارشنبه (1398/12/07)
پنجشنبه (1398/12/08)
جمعه (1398/12/09)
شنبه (1398/12/10)
يکشنبه (1398/12/11)
دوشنبه (1398/12/12)
سه شنبه (1398/12/13)
چهارشنبه (1398/12/14)
پنجشنبه (1398/12/15)
جمعه (1398/12/16)
شنبه (1398/12/17)
يکشنبه (1398/12/18)
دوشنبه (1398/12/19)
سه شنبه (1398/12/20)
چهارشنبه (1398/12/21)
پنجشنبه (1398/12/22)
جمعه (1398/12/23)
شنبه (1398/12/24)
يکشنبه (1398/12/25)
دوشنبه (1398/12/26)
سه شنبه (1398/12/27)
چهارشنبه (1398/12/28)
پنجشنبه (1398/12/29)
جمعه (1399/01/01)
شنبه (1399/01/02)
يکشنبه (1399/01/03)
دوشنبه (1399/01/04)
سه شنبه (1399/01/05)
چهارشنبه (1399/01/06)
پنجشنبه (1399/01/07)
جمعه (1399/01/08)
شنبه (1399/01/09)
يکشنبه (1399/01/10)
دوشنبه (1399/01/11)
سه شنبه (1399/01/12)
چهارشنبه (1399/01/13)
پنجشنبه (1399/01/14)
جمعه (1399/01/15)
شنبه (1399/01/16)
يکشنبه (1399/01/17)
دوشنبه (1399/01/18)
سه شنبه (1399/01/19)
چهارشنبه (1399/01/20)
پنجشنبه (1399/01/21)
جمعه (1399/01/22)
شنبه (1399/01/23)
يکشنبه (1399/01/24)
دوشنبه (1399/01/25)
سه شنبه (1399/01/26)
چهارشنبه (1399/01/27)
پنجشنبه (1399/01/28)
جمعه (1399/01/29)
شنبه (1399/01/30)
يکشنبه (1399/01/31)
دوشنبه (1399/02/01)
سه شنبه (1399/02/02)
چهارشنبه (1399/02/03)
پنجشنبه (1399/02/04)
جمعه (1399/02/05)
شنبه (1399/02/06)
يکشنبه (1399/02/07)
دوشنبه (1399/02/08)
سه شنبه (1399/02/09)
چهارشنبه (1399/02/10)
پنجشنبه (1399/02/11)
جمعه (1399/02/12)
شنبه (1399/02/13)
يکشنبه (1399/02/14)
دوشنبه (1399/02/15)
سه شنبه (1399/02/16)
چهارشنبه (1399/02/17)
پنجشنبه (1399/02/18)
جمعه (1399/02/19)
شنبه (1399/02/20)
يکشنبه (1399/02/21)
دوشنبه (1399/02/22)
سه شنبه (1399/02/23)
چهارشنبه (1399/02/24)
پنجشنبه (1399/02/25)
جمعه (1399/02/26)
شنبه (1399/02/27)
يکشنبه (1399/02/28)
دوشنبه (1399/02/29)
سه شنبه (1399/02/30)
چهارشنبه (1399/02/31)
پنجشنبه (1399/03/01)
جمعه (1399/03/02)
شنبه (1399/03/03)
يکشنبه (1399/03/04)
دوشنبه (1399/03/05)
سه شنبه (1399/03/06)
چهارشنبه (1399/03/07)
پنجشنبه (1399/03/08)
جمعه (1399/03/09)
شنبه (1399/03/10)
يکشنبه (1399/03/11)
دوشنبه (1399/03/12)
سه شنبه (1399/03/13)
چهارشنبه (1399/03/14)
پنجشنبه (1399/03/15)
جمعه (1399/03/16)
شنبه (1399/03/17)
يکشنبه (1399/03/18)
دوشنبه (1399/03/19)
سه شنبه (1399/03/20)
چهارشنبه (1399/03/21)
پنجشنبه (1399/03/22)
جمعه (1399/03/23)
شنبه (1399/03/24)
يکشنبه (1399/03/25)
دوشنبه (1399/03/26)
سه شنبه (1399/03/27)
چهارشنبه (1399/03/28)
پنجشنبه (1399/03/29)
جمعه (1399/03/30)
شنبه (1399/03/31)
يکشنبه (1399/04/01)
دوشنبه (1399/04/02)
سه شنبه (1399/04/03)
چهارشنبه (1399/04/04)
پنجشنبه (1399/04/05)
جمعه (1399/04/06)
شنبه (1399/04/07)
يکشنبه (1399/04/08)
دوشنبه (1399/04/09)
سه شنبه (1399/04/10)
چهارشنبه (1399/04/11)
پنجشنبه (1399/04/12)
جمعه (1399/04/13)
شنبه (1399/04/14)
يکشنبه (1399/04/15)
دوشنبه (1399/04/16)
سه شنبه (1399/04/17)
چهارشنبه (1399/04/18)
پنجشنبه (1399/04/19)
جمعه (1399/04/20)
شنبه (1399/04/21)
يکشنبه (1399/04/22)
دوشنبه (1399/04/23)
سه شنبه (1399/04/24)
چهارشنبه (1399/04/25)
پنجشنبه (1399/04/26)
جمعه (1399/04/27)
شنبه (1399/04/28)
يکشنبه (1399/04/29)
دوشنبه (1399/04/30)
سه شنبه (1399/04/31)
چهارشنبه (1399/05/01)
پنجشنبه (1399/05/02)
جمعه (1399/05/03)
شنبه (1399/05/04)
يکشنبه (1399/05/05)
دوشنبه (1399/05/06)
سه شنبه (1399/05/07)
چهارشنبه (1399/05/08)
پنجشنبه (1399/05/09)
جمعه (1399/05/10)
شنبه (1399/05/11)
يکشنبه (1399/05/12)
دوشنبه (1399/05/13)
سه شنبه (1399/05/14)
چهارشنبه (1399/05/15)
پنجشنبه (1399/05/16)
جمعه (1399/05/17)
شنبه (1399/05/18)
يکشنبه (1399/05/19)
دوشنبه (1399/05/20)
سه شنبه (1399/05/21)
چهارشنبه (1399/05/22)
پنجشنبه (1399/05/23)
جمعه (1399/05/24)
شنبه (1399/05/25)
يکشنبه (1399/05/26)
دوشنبه (1399/05/27)
سه شنبه (1399/05/28)
چهارشنبه (1399/05/29)
پنجشنبه (1399/05/30)
جمعه (1399/05/31)
شنبه (1399/06/01)
يکشنبه (1399/06/02)
دوشنبه (1399/06/03)
سه شنبه (1399/06/04)
چهارشنبه (1399/06/05)
پنجشنبه (1399/06/06)
جمعه (1399/06/07)
شنبه (1399/06/08)
يکشنبه (1399/06/09)
دوشنبه (1399/06/10)
سه شنبه (1399/06/11)
چهارشنبه (1399/06/12)
پنجشنبه (1399/06/13)
جمعه (1399/06/14)
شنبه (1399/06/15)
يکشنبه (1399/06/16)
دوشنبه (1399/06/17)
سه شنبه (1399/06/18)
چهارشنبه (1399/06/19)
پنجشنبه (1399/06/20)
جمعه (1399/06/21)
شنبه (1399/06/22)
يکشنبه (1399/06/23)
دوشنبه (1399/06/24)
سه شنبه (1399/06/25)
چهارشنبه (1399/06/26)
پنجشنبه (1399/06/27)
جمعه (1399/06/28)
شنبه (1399/06/29)
يکشنبه (1399/06/30)
دوشنبه (1399/06/31)
سه شنبه (1399/07/01)
چهارشنبه (1399/07/02)
پنجشنبه (1399/07/03)
جمعه (1399/07/04)
شنبه (1399/07/05)
يکشنبه (1399/07/06)
دوشنبه (1399/07/07)
سه شنبه (1399/07/08)
چهارشنبه (1399/07/09)
پنجشنبه (1399/07/10)
جمعه (1399/07/11)
شنبه (1399/07/12)
يکشنبه (1399/07/13)
دوشنبه (1399/07/14)
سه شنبه (1399/07/15)
چهارشنبه (1399/07/16)
پنجشنبه (1399/07/17)
جمعه (1399/07/18)
شنبه (1399/07/19)
يکشنبه (1399/07/20)
دوشنبه (1399/07/21)
سه شنبه (1399/07/22)
چهارشنبه (1399/07/23)
پنجشنبه (1399/07/24)
جمعه (1399/07/25)
شنبه (1399/07/26)
يکشنبه (1399/07/27)
دوشنبه (1399/07/28)
سه شنبه (1399/07/29)
چهارشنبه (1399/07/30)
پنجشنبه (1399/08/01)
جمعه (1399/08/02)
شنبه (1399/08/03)
يکشنبه (1399/08/04)
دوشنبه (1399/08/05)
سه شنبه (1399/08/06)
چهارشنبه (1399/08/07)
پنجشنبه (1399/08/08)
جمعه (1399/08/09)
شنبه (1399/08/10)
يکشنبه (1399/08/11)
دوشنبه (1399/08/12)
سه شنبه (1399/08/13)
چهارشنبه (1399/08/14)
پنجشنبه (1399/08/15)
جمعه (1399/08/16)
شنبه (1399/08/17)
يکشنبه (1399/08/18)
دوشنبه (1399/08/19)
سه شنبه (1399/08/20)
چهارشنبه (1399/08/21)
پنجشنبه (1399/08/22)
جمعه (1399/08/23)
شنبه (1399/08/24)
يکشنبه (1399/08/25)
دوشنبه (1399/08/26)
سه شنبه (1399/08/27)
چهارشنبه (1399/08/28)
پنجشنبه (1399/08/29)
جمعه (1399/08/30)
شنبه (1399/09/01)
يکشنبه (1399/09/02)
دوشنبه (1399/09/03)
سه شنبه (1399/09/04)
چهارشنبه (1399/09/05)
پنجشنبه (1399/09/06)
جمعه (1399/09/07)
شنبه (1399/09/08)
يکشنبه (1399/09/09)
دوشنبه (1399/09/10)
سه شنبه (1399/09/11)
چهارشنبه (1399/09/12)
پنجشنبه (1399/09/13)
جمعه (1399/09/14)
شنبه (1399/09/15)
يکشنبه (1399/09/16)
دوشنبه (1399/09/17)
سه شنبه (1399/09/18)
چهارشنبه (1399/09/19)
پنجشنبه (1399/09/20)
جمعه (1399/09/21)
شنبه (1399/09/22)
يکشنبه (1399/09/23)
دوشنبه (1399/09/24)
سه شنبه (1399/09/25)
چهارشنبه (1399/09/26)
پنجشنبه (1399/09/27)
جمعه (1399/09/28)
شنبه (1399/09/29)
يکشنبه (1399/09/30)
دوشنبه (1399/10/01)
سه شنبه (1399/10/02)
چهارشنبه (1399/10/03)
پنجشنبه (1399/10/04)
جمعه (1399/10/05)
شنبه (1399/10/06)
يکشنبه (1399/10/07)
دوشنبه (1399/10/08)
سه شنبه (1399/10/09)
چهارشنبه (1399/10/10)
پنجشنبه (1399/10/11)
جمعه (1399/10/12)
شنبه (1399/10/13)
يکشنبه (1399/10/14)
دوشنبه (1399/10/15)
سه شنبه (1399/10/16)
چهارشنبه (1399/10/17)
پنجشنبه (1399/10/18)
جمعه (1399/10/19)
شنبه (1399/10/20)
يکشنبه (1399/10/21)
دوشنبه (1399/10/22)
سه شنبه (1399/10/23)
چهارشنبه (1399/10/24)
پنجشنبه (1399/10/25)
جمعه (1399/10/26)
شنبه (1399/10/27)
يکشنبه (1399/10/28)
دوشنبه (1399/10/29)
سه شنبه (1399/10/30)
چهارشنبه (1399/11/01)
پنجشنبه (1399/11/02)
جمعه (1399/11/03)

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها