صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

برنامه نمایش فیلم های گروه "هنر و تجربه" در هفته جاری

فیلم های سینمایی و مستند ایرانی گروه "هنر و تجربه" طبق برنامه ی زیر در هفته جاری از تاریخ 19 تا 25 مهر اکران خواهند شد.

هنر و تجربه
ماهی و گربه:

شنبه 19 مهر: آزادی (ساعت 21)، خانه هنرمندان (ساعت 20)، کورش (ساعت 18 و 22)، موزه سینما (ساعت 15)، هویزه (ساعت 17 و 21)

یکشنبه 20 مهر: آزادی (ساعت 13 و 17)، خانه هنرمندان (ساعت 18)، کورش (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 19)

دوشنبه 21 مهر: آزادی (ساعت 17 و 19:30)، خانه هنرمندان (ساعت 16)،  کورش (ساعت 22)، موزه سینما (ساعت 17)، هویزه (ساعت 21)

سه شنبه 22 مهر: آزادی (ساعت 21)، کورش (ساعت 18)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 17)

چهارشنبه 23 مهر: آزادی (ساعت 13 و 21:30)، خانه هنرمندان (ساعت 16)، موزه سینما (ساعت 15)

پنجشنبه 24 مهر: آزادی (ساعت 21)، خانه هنرمندان (ساعت 14)، کورش (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 19)

جمعه 25 مهر: آزادی (ساعت 15 و 19)، خانه هنرمندان (ساعت 18 و 20:30)، کورش (ساعت 16 و 22)، موزه سینما (ساعت 19)، هویزه (ساعت 15 و 21)


یک شب:

شنبه 19 مهر: آزادی (ساعت 13 و 17)، خانه هنرمندان (ساعت 18)، کورش (ساعت 20:30)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 19:30)

یکشنبه 20 مهر: آزادی (ساعت 19:30)، خانه هنرمندان (ساعت 20:30)، کورش (ساعت 18 و 22:30)، موزه سینما (ساعت 19)، هویزه (ساعت 17 و 21:30)

دوشنبه 21 مهر: آزادی (ساعت 15 و 22)، خانه هنرمندان (ساعت 14)،  کورش (ساعت 16)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 15)

سه شنبه 22 مهر: آزادی (ساعت 17 و 19)،خانه هنرمندان (ساعت 16)، کورش (ساعت 22)، موزه سینما (ساعت 17)، هویزه (ساعت 21)

چهارشنبه 23 مهر: آزادی (ساعت 17 و 21)، خانه هنرمندان (ساعت 18:30)، کورش (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 19)، هویزه (19)

پنجشنبه 24 مهر: آزادی (ساعت 13)، خانه هنرمندان (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 15)

جمعه 25 مهر: آزادی (ساعت 21:30)، خانه هنرمندان (ساعت 18 و 20:30)، کورش (ساعت 18:30)، موزه سینما (ساعت21:30)، هویزه (ساعت 17:30)از تهران تا بهشت:

شنبه 19 مهر: موزه سینما (ساعت 19)

یکشنبه 20 مهر: آزادی (ساعت 21)

دوشنبه 21 مهر: آزادی (ساعت 13)، خانه هنرمندان (ساعت 20)، کورش (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 19:30)، هویزه (ساعت 19)

چهارشنبه 23 مهر: آزادی (ساعت 19)، خانه هنرمندان (ساعت 14)، کورش (ساعت 16 و 22)، موزه سینما (ساعت 21)، هویزه (ساعت 15 و 21)

پنجشنبه 24 مهر: آزادی (ساعت 17)، موزه سینما (ساعت 19)

جمعه 25 مهر: آزادی (ساعت 13)، کورش (ساعت 20)، موزه سینما (ساعت 15)، هویزه (ساعت 19)


بیداری برای سه روز:

شنبه 19 مهر: آزادی (ساعت 19)، خانه هنرمندان (ساعت 14)

یکشنبه 20 مهر: موزه (ساعت 15)

سه شنبه 22 مهر: آزادی (ساعت 15)، خانه هنرمندان (ساعت 20)، کورش (ساعت 20:30)، موزه سینما (ساعت 19)، هویزه (ساعت 19:30)

پنجشنبه 24 مهر: آزادی (ساعت 19)، کورش (ساعت 16 و 22:30)، هویزه (ساعت 15 و 21:30)

جمعه 25 مهر: آزادی (ساعت 17)، خانه هنرمندان (ساعت 14)، موزه سینما (ساعت 17)مستند شش قرن و شش سال:

شنبه 19 مهر: خانه هنرمندان (ساعت 16)

یکشنبه 20 مهر: آزادی (ساعت 15)

دوشنبه 21 مهر: خانه هنرمندان (ساعت 18:30)، موزه سینما (ساعت 15)

سه شنبه 22 مهر: هویزه (ساعت 15)

چهارشنبه 23 مهر: خانه هنرمندان (ساعت 20)

پنجشنبه 24 مهر: خانه هنرمندان (ساعت 18)


لازم به ذکر است سینماهای گروه هنر و تجربه بنابر صلاحدید خود می توانند علاوه بر سانس های ذکر شده، برای فیلم ها سانس فوق العاده نیز تعریف کنند.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها