صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

برنامه نمایش فیلم های "هنر و تجربه" در هفته اول آبان

فیلم های گروه اول "هنر و تجربه" طبق برنامه زیر تا قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا اکران خواهند شد.

هنر و تجربه
ماهی و گربه:

شنبه 3 آبان: آزادی (ساعت 17 و 21)،‌ خانه هنرمندان (18)،‌ کورش (ساعت ‌14:00 ،‌ 16:30 ،‌ 18،‌ 19:30،‌ 22:00)،‌ موزه سینما (15)،‌ هویزه (17)

یکشنبه 4 آبان: آزادی (ساعت 13 و 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت ‌14:00 ،‌ 16:30 ،‌ 19:30،‌ 22:00) موزه سینما (ساعت 21)

دوشنبه 5 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت ‌14:00 ،‌ 16:30 ،‌ 20،‌ 19:30،‌ 22:00) ،‌ هویزه (ساعت 19)

سه شنبه 6 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 11 ،‌ 13:40 ،‌ 16:20 ،‌ 19 ،‌ 22 ،‌ 22:45)،‌ موزه سینما (ساعت 19)

چهارشنبه 7 آبان: آزادی (ساعت 17 و 21)،‌ کورش (ساعت 13:40 ،‌ 16:20 ،‌ 19 ،‌ 20 ،‌ 22:45)،‌ موزه سینما (ساعت 15 و 21)،‌ هویزه (ساعت 19)

پنجشنبه 8 آبان: آزادی (ساعت 13 و 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 11 ،‌ 13:40 ،‌ 16 ،‌ 16:20 ،‌ 19 ،‌ 22 ،‌ 22:45)

جمعه 9 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌ کورش (ساعت 11 ،‌ 13:40 ،‌ 16:20 ،‌ 18 ،‌ 19 ،‌ 22:45 )،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 17)

شنبه 10 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌کورش (ساعت 13:40 ،‌ 16:20 ،‌ 19 ،‌ 22:45 )،‌ هویزه (ساعت 17)


یک شب:

شنبه 3 آبان: آزادی (ساعت 19:30)،‌ خانه هنرمندان (14 و 20:30)،‌ کورش (22)،‌ موزه سینما (21)،‌ هویزه (21)

یکشنبه 4 آبان: آزادی (ساعت 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 19)

دوشنبه 5 آبان: آزادی (ساعت 15 و 19:30)،‌ موزه سینما (ساعت 19)

سه شنبه 6 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 21:30)،‌ هویزه (ساعت 19)

چهارشنبه 7 آبان: آزادی (ساعت 19:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 22:30) موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 21:30)

پنجشنبه 8 آبان: آزادی (ساعت 17 و 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ موزه سینما (ساعت 15 و 21:30)

جمعه 9 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 16 و 22)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 15 و 21)

شنبه 10 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 21:30)،‌ هویزه (ساعت 17)


از تهران تا بهشت:

شنبه 3 آبان: موزه سینما (ساعت 19)

یکشنبه 4 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)

دوشنبه 5 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16:30)

سه شنبه 6 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 17)

چهارشنبه 7 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)

پنجشنبه 8 آبان: کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)

جمعه 9 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ موزه سینما (ساعت 15)

شنبه 10 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 21)


بیداری برای سه روز:

شنبه 3 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ کورش (ساعت 20:30)،‌ هویزه (ساعت 19:30)

دوشنبه 5 آبان:کورش (ساعت 16 و 22:30)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 15 و 21:30)

سه شنبه 7 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)

جمعه 9 آبان: آزادی (ساعت 15 و 19:30)،‌ کورش (ساعت 20:30)،‌ هویزه (ساعت 19:30)

شنبه 10 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ هویزه (ساعت 19:30)،‌ موزه سینما (ساعت 15)


تابور:

یکشنبه 4 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 17)

دوشنبه 5 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ موزه سینما (ساعت 21)

سه شنبه 6 آبان: آزادی (ساعت 19)

چهارشنبه 7 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)

جمعه 9 آبان:
موزه سینما (ساعت 17)

شنبه 10 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ آزادی (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 19)


شش قرن و شش سال (مستند):

شنبه 3 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)

یکشنبه 4 آبان: آزادی (ساعت 15:30)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)

دوشنبه 5 آبان: موزه سینما (ساعت 17)

سه شنبه 6 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)

چهارشنبه 7 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)

جمعه 9 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 18:30)

شنبه 10 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)


لازم به ذکر است جدول مذکور،‌ برنامه هفته پایانی اکران فیلم های گروه اول است که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است و برنامه اکران فیلم های جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها