صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

برنامه نمایش فیلم های گروه "هنر و تجربه" در هفته آخر آبان

نمایش فیلم های سینمایی،‌ فیلم های کوتاه و مستند های ایرانی و خارجی گروه دوم "هنر تجربه" در هفته آخر آبان ماه مطابق برنامه زیر ادامه میابد.

هنر و تجربه
پرویز:
 
شنبه 24 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
یکشنبه 25 آبان: آزادی (ساعت 19)، خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
دوشنبه 26 آبان: آزادی (ساعت 17)
 
سه شنبه 27 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
چهارشنبه 28 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
پنجشنبه 29 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
جمعه 30 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
 
ماهی و گربه:
 
شنبه 24 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
یکشنبه 25 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
دوشنبه 26 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
سه شنبه 27 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 21)
 
چهارشنبه 28 آبان:آزادی (ساعت 19)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
پنجشنبه 29 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
جمعه 30 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
 
یک شب:
 
شنبه 24 آبان: آزادی (ساعت 13)،‌خانه هنرمندان (ساعت 20:30)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
یکشنبه 25 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ موزه سینما (ساعت 21)
 
دوشنبه 26 آبان: آزادی (ساعت :3021)،‌ کورش (ساعت :22:30)،‌ هویزه (ساعت 21:30)
 
سه شنبه 27 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
پنجشنبه 29 آبان: آزادی (ساعت 19:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20:30)
 
جمعه 30 آبان: آزادی (ساعت 17:30)،‌ کورش (ساعت 16 و 22)،‌ هویزه (ساعت 15 و 21)
 
 
پوسته:
 
شنبه 24 آبان: کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
یکشنبه 25 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
دوشنبه 26 آبان: آزادی (ساعت 17)
 
سه شنبه 27 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
چهارشنبه 28 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 21)
 
پنجشنبه 29 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
جمعه 30 آبان: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
روایت ناپدید شدن مریم:
 
سه شنبه 27 آبان: آزادی (ساعت 19)
 
چهارشنبه 28 آبان: آزادی (ساعت 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
از تهران تا بهشت: 
 
شنبه 24 آبان: هویزه (ساعت 19)
 
یکشنبه 25 آبان: آزادی (ساعت 17)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 21:30)
 
دوشنبه 26 آبان: کورش (ساعت 20)
 
سه شنبه 27 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
چهارشنبه 28 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
پنجشنبه 29 آبان: آزادی (ساعت 13) کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
جمعه 30 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
 
بیداری برای سه روز:
 
شنبه 24 آبان: آزادی (ساعت 19:30)
 
یکشنبه 25 آبان: کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
دوشنبه 26 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
سه شنبه 27 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
 
تابور: 
 
چهارشنبه 28 آبان : آزادی (ساعت 13)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
پنجشنبه 29 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
جمعه 30 آبان: آزادی (ساعت 19)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
 
شش قرن و شش سال (مستند):
 
دوشنبه 26 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
سه شنبه 27 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
چهارشنبه 28 آبان: آزادی (ساعت 15)
 
جمعه 30 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
 
 
لباسی برای عروسی / مسافر (عباس کیارستمی)
 
پنجشنبه 29 آبان: آزادی (ساعت 15)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
جمعه 30 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
 
خاطراتی برای تمام فصول / عروسک (مستند):
 
شنبه 24 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
یکشنبه 25 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
دوشنبه 26 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
سه شنبه 27 آبان: آزادی (ساعت 15)
 
چهارشنبه 28 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
پنجشنبه 29 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
 
یک اتفاق ساده:
 
یکشنبه 25 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
 
سزار باید بمیرد (خارجی):
 
شنبه 24 آبان: (آزادی ساعت 15)
 
یکشنبه 25 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
چهارشنبه 28 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
پنجشنبه 29 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
 
فیلم های کوتاه ( از طرف آنها/ چند کیلومتر دورتر/ ماه عسل/ سوزن):
 
دوشنبه 26 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
سه شنبه 27 آبان: موزه سینما (ساعت 15)
 
 
فیلم های کوتاه کلاسیک (خانه مادری ام مرداب/ دایره/ بیگانه و بومی/ سینما سگ/ دو خواهر):
 
شنبه 24 آبان: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
مستند کلاسیک (اون شب که بارون اومد/ ندامتگاه/ تهران پایتخت ایران است):
 
یکشنبه 25 آبان: آزادی (ساعت 13)
 
سه شنبه 27 آبان: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
چهارشنبه 28 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
 
خارجی کلاسیک ( مردی با دوربین فیلمبرداری/ شعر سینما/ دشت بژین):
 
شنبه 24 آبان: موزه سینما (ساعت 17)
 
دوشنبه 26 آبان: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
لازم به ذکر است سینماهای نمایش دهنده در صورت لزوم علاوه بر سانس های ذکر شده،‌ سانس های فوق العاده نیز تعریف خواهند کرد.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها