صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها اکران آنلاین هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

برنامه نمایش فیلم های گروه "هنر و تجربه" در هفته اول آذر

نمایش فیلم های سینمایی،‌ فیلم های کوتاه و مستند های ایرانی و خارجی گروه دوم "هنر تجربه" در هفته اول آذر ماه مطابق برنامه زیر ادامه میابد.

هنر و تجربه
پرویز:
 
شنبه 1 آذر: آزادی (ساعت 19)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
یکشنبه2 آذر: آزادی (ساعت 17)، خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
دوشنبه 3 آذر: آزادی (ساعت 19:30)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
سه شنبه 4 آذر: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
چهارشنبه 5 آذر: آزادی (ساعت 19)،‌ موزه سینما (ساعت 15)
 
پنجشنبه 6 آذر: آزادی (ساعت 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 22:30)،‌ هویزه (ساعت 21:30)
 
جمعه 7 آذر: آزادی (ساعت 15:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
 
ماهی و گربه:
 
شنبه 1 آذر: آزادی (ساعت 13 و 21)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
یکشنبه 2 آذر: آزادی (ساعت 19)،‌کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
دوشنبه 3 آذر: آزادی (ساعت 17)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
سه شنبه 4 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
چهارشنبه 5 آذر: آزادی (ساعت 21)،‌خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
پنجشنبه 6 آذر: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
جمعه 7 آذر: آزادی (ساعت 19:30)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
یک شب:
 
یکشنبه 2 آذر: آزادی (ساعت 13)
 
دوشنبه 3 آذر: آزادی (ساعت 21)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
سه شنبه 4 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 20)
 
چهارشنبه 5 آذر: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 16 به همراه نقد و بررسی)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
پنجشنبه 6 آذر: آزادی (ساعت 19:30)،‌ کورش (ساعت 16)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
جمعه 7 آذر: آزادی (ساعت 21:30)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 22)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
 
پوسته:
 
یکشنبه 2 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 18)،‌ کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
دوشنبه 3 آذر: آزادی (ساعت 15)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
سه شنبه 4 آذر: آزادی (ساعت 17)
 
چهارشنبه 5 آذر: کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 21)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
جمعه 7 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 20:30)،‌ موزه سینما (ساعت 17)،‌ هویزه (ساعت 19:30)
 
 
روایت ناپدید شدن مریم:
 
شنبه 1 آذر: آزادی (ساعت 17)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ موزه سینما (ساعت 15)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
سه شنبه 4 آذر:کورش (ساعت 22)،‌ موزه سینما (ساعت 19)،‌ هویزه (ساعت 21)
 
پنجشنبه 6 آذر: موزه سینما (ساعت 21)
 
جمعه 7 آذر: آزادی (ساعت 17)
 
از تهران تا بهشت
 
یکشنبه 2 آذر: آزادی (ساعت 21:30)
 
دوشنبه 3 آذر: کورش (ساعت 20)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
سه شنبه 4 آذر:آزادی (ساعت 19)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
 
بیداری برای سه روز:
 
شنبه 1 آذر: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 19)
 
یکشنبه 2 آذر: موزه سینما (ساعت 15)
 
سه شنبه 4 آذر: آزادی (ساعت 15)،‌ کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
چهارشنبه 5 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 14)،‌ موزه سینما (ساعت 19)
 
تابور
 
شنبه 1 آذر: موزه سینما (ساعت 19)
 
یکشنبه 2 آذر: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
دوشنبه 3 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
پنجشنبه 6 آذر: آزادی (ساعت 13)
 
 
شش قرن و شش سال (مستند):
 
دوشنبه 3 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
چهارشنبه 5 آذر: آزادی (ساعت 13)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
پنجشنبه 6 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 20)،‌ موزه سینما (ساعت 17)
 
 
 
لباسی برای عروسی / مسافر (عباس کیارستمی):
 
یکشنبه 2 آذر: موزه سینما (ساعت 15)
 
پنجشنبه 6 آذر: آزادی (ساعت 15))
 
جمعه 7 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 18)
 
 
خاطراتی برای تمام فصول / عروسک (مستند):
 
شنبه 1 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 16:30)
 
یکشنبه 2 آذر: آزادی (ساعت 15)
 
دوشنبه 3 آذر: موزه سینما (ساعت 15)
 
سه شنبه 4 آذر: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
چهارشنبه 5 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 20:30)
 
جمعه 7 آذر: موزه سینما (ساعت 15)
 
 
یک اتفاق ساده:
 
پنجشنبه 6 آذر: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
 
سزار باید بمیرد (خارجی):
 
شنبه 1 آذر: (آزادی ساعت 15:30)
 
یکشنبه 2 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 16)
 
چهارشنبه 5 آذر: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17:30)
 
 
فیلم های کوتاه ( از طرف آنها/ چند کیلومتر دورتر/ ماه عسل/ سوزن):
 
شنبه 1 آذر: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 15)
 
دوشنبه 3 آذر: آزادی (ساعت 13)
 
پنجشنبه 6 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 16:30)
 
 
فیلم های کوتاه کلاسیک (خانه مادری ام مرداب/ دایره/ بیگانه و بومی/ سینما سگ/ دو خواهر):
 
یکشنبه 2 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
سه شنبه 4 آذر: موزه سینما (ساعت 15)
 
 
مستند کلاسیک (اون شب که بارون اومد/ ندامتگاه/ تهران پایتخت ایران است):
 
یکشنبه 2 آذر: کورش (ساعت 16)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
سه شنبه 4 آذر: آزادی (ساعت 13)،‌ خانه هنرمندان (ساعت 14)
 
 
خارجی کلاسیک ( مردی با دوربین فیلمبرداری/ شعر سینما/ دشت بژین):
 
شنبه 1 آذر: موزه سینما (ساعت 17)
 
دوشنبه 3 آذر: کورش (ساعت 18)،‌ هویزه (ساعت 17)
 
سه شنبه 4 آذر: خانه هنرمندان (ساعت 18:30)

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها