منصور لشگری قوچانی تهیه کننده فیلم سینمایی "هفت ماهگی"  ضمن بیان تصادف باران کوثری سر صحنه فیلمبرداری این اثر، اظهار داشت: سر صحنه فیلمبرداری در یوسف آباد خودرویی که باران کوثری در آن حضور داشت با تریلی که در پیچ پارک شده بود تصادف کرد و الان در بیمارستان بستری است.

وی در ادامه اضافه کرد: خوشبختانه برای زیبایی صورت ایشان هیچ اتفاقی رخ نداده و تنها نیاز به 48 ساعت استراحت مطلق دارند که تا به وضعیت نرمال و عادی خوب خودشان هرچه سریعتر برگردند.

تهیه کننده "عصریخبندان" اظهار کرد: روحیه این بازیگر سیمرغ گرفته واقعا ستودنی است ، از زمانی که در بیمارستان بستری شده است، تماما به فکر ادامه تکمیل تصویربرداری این اثر هست، امیدوارم با بهبود وضعیت تصویربرداری فیلم را از سر بگیریم.