صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها اکران آنلاین هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

مشروح کامل نشست سینماگران با رییس سازمان سینمایی پیرامون بحران های اخیر سینما

 منتقدان اگر توانایی دارند مانیفست فکری خود را در قالب یک فیلم بسازند

رئیس سازمان سینمایی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با اهالی صنوف سینمایی با انتقاد از برخی انتقادات ناروا در چند وقت اخیر گفت: 

-وقتي شرايط غبار آلود مي شود نمي شود به راحتي جريان حق را از باطل تشخيص داد نياز به زمان دارد تا معلوم بشود چه كساني رفتار مزورانه داشتند و چه كساني مظلوم واقع شدند به هر صورت وقتي اما حسين (ع) را در صحراي كربلا به شهادت رساندند بخشي آز آنها تصور مي كردند دارند جهاد في سبيل الله مي كنند  و بعدها ديدند اشتباه كردند.

- به نظرم اين داستان خيلي امتحان عجيبي بود و البته خيلي ها مردود شدند. لازمه شرايط و موقعيت را شناسايي كنيم. كساني كه  از كيان سينماي ايران سالها دم مي زدند اين روزها ساكت بودند و حرفي نزدند اين نمايش كمدي است كه خداوند خلق كرده كه ببينيم دوستاني كه داعيه روشنفكري و آزادمنشي دارند در يك فرايندي در كنار چه كساني قرار مي گيرند.

-وقتي حرف دفاع از ارزش ها و دفاع مقدس و شهدا مي ايد وسط  دهان خيلي ها بسته مي شود. خيلي از حركات متوقف مي شود. به هر صورت ما دوست نداريم  اينگونه اشاره بشود كه يك جرياني دارد در مقابل دفاع مقدس و ارزش ها فعاليت مي كند. تهمتي كه سنگينتر از به نتيجه نرسيدن برخي برنامه ريزي هاي مديريتي است.

-ما در افكار عمومي مشكل نداريم. افكار عمومي مي داند چه اتفاقي افتاده و دارد مي افتد. مشكلي كه داريم بين خواص هست. بخشي از سينمايي ها گزارش ها و تحيليل هايي مي دهند كه اگر من هم بخوانم فرمان جهاد مي دهم.  گزارش هايي كه در خوشبينانه ترين شرايط برداشت ناروا و سوتفاهم است. و گاها اغراض ديگري در كار هست. خيلي مهم هست كه بسيج بشويم و نخبگان كشور مسئولين كشور  و جاهايي كه ذي نفوذ هستند در جريان حقايق قرار بگيرند

-فضا اينگونه است كه وزير كه بايد درگير كلان ترين مباحث فرهنگي كشور باشد را درگير مباحثي مي كنند كه مدير كل آن بخش هم نبايد درگيرش بشود.

- در مراكز حساس و جدي تعامل جدي برقرار بشود.  من بارها خواستم با ائمه جمعه در تماس باشيم  چون من مطلع بودم  طراحي دارد مي شود. ما به بعضي از دوستان توصيه هايي مي كرديم دوستان گوش نمي كردند. من اين اتفاقات برايم قابل پيش بيني بود. اما نه در اين حد. چون فكر نمي كردم عده اي حاضر باشند پا را از بي تقوايي و بي انصافي هم عبور بدهند.  مسيري را طي كنند كه مسير ناحقي است. چه درون چه بيرون صنف. برخي با سكوت و برخي با رفتار و اعمالشان.

-اين اتفاقات به ضرر سينما بود. نه سازمان سينمايي. همه سينما ضرر كرد. اكنون گردنه بسيار سختي است اما عبورش فصل روشني براي سينما كه حالا قرار هست  در يك صحنه بزرگتر حضور پيدا كند به همراه خواهد داشت.

-امروز  بحران اظهار نظر داريم. بحران تحليل ها و برداشت از فيلم داريم. گشت ارشاد در صدا و سيما به عنوان يك فيلم شريف قلمداد شد. همين فيلم در جاي ديگري شد يك فيلم ضد نظام جاي ديگري شد فيلم ضد حجاب جاي ديگري شد فيلم ضد امر به معروف و نهي از منكر  [...]

-قانون اختيار مجوزدادن به فيلم ها را به عهده شوراي بازبيني ارشاد گذاشته. اگر اعضاي اين شورا مورد وثوق و قبول نظام اند ديگر اين بحث ها چي هست؟  اگر قرار هست افراد ديگري هم نظر بدهند خب قانون بگذراند بگويند غير از شوراي بازبيني فيلم شوراي ديگري هم بايد نظر بدهد. نمي شود با ايجاد يك شرايط غير قانوني و يك سري جنجال هاي ژورناليستي اينقدر فضا را غبار آلود كنيم كه هيچ كس نفهمد چي شد و عده اي بي خود متهم بشوند.

-اين اتفاق نشان داد سينماي ايران به جايگاه مهمي رسيده. مي تواند در بسيار از مسايل كشور نقش داشته باشد. مي تواند گفتمان سازي كند. مي تواند جريان ها فكري و سياسي را مديريت كند.

-اين نگراني وجود دارد كه سينما از نقد مسايل اجتماعي پرهيز كند و برود به سمت سينماي خنثي. چه بسا بعضي ها اين را مي خواستند. در دوراني كه سينما مبتذل و ساده انگارانه بود همه ساكت بودند و وقتي سينما يك گفتمان سازي مي كند. دارد نقد اجتماعي مي كند مي خواهند آن را از بين ببرند.

-  همين جمع تقاضا كند از جمعي از حوزه علميه كه يك جمعي را شكل بدهيد بيايد كاشناس فقهي و محتوايي اثار ما باشيد و اين تعامل را شكل بدهيد.

- دوستاني كه در مقابل وزارت ارشاد تجمع كردند بيايند مانيفست فكري شان را در قالب فيلم ارايه بدهند. من همينجا اعلام مي كنم بودجه اين فيلم را ما صد در صد تامين مي كنيم.  دوستان حزب الهي ترين و ارزشي ترين فيلمشان را بياورند ما نخوانده مجوز مي دهيم بروند بسازند. اما اگر از توان ارايه يك ديالوگ، از توان ارئه چند دقيقه فيلم كه مخاطب را  درگير كند چه عام چه خاص ناتوان هستند اجازه بدهند اهل سينما كارشان را بكنند. من استقبال مي كنم دوستاني كه دغدغه دين و ارزش ها و دفاع مقدس دارند بيايند در حوزه سينما و ما كمكشان مي كنيم. ضمن اينكه من معتقدم بخش بزرگي از سينماي ما اين دغدغه را دارد. و همه هم پذيرفتند فصل اخطاب وزارت ارشاد و سازمان سينمايي است و نمي شود اين قرار را به هم زد و رهبر معظم انقلاب در ابتداي سال فرمودند به اسم انقلابي گري و دفاع از ارزش ها هيچ كس حق ندارد قانون را زير پا بگذارد.

-وما هيچ كار غير قانوني نكرديم و الا يقه مان را مي گرفتند. چون كار غير قانوني نكرديم مي آيند از روشها و مجراهاي ديگر وارد مي شوند.

-ماموريت جدي امسال ما استقرار سازمان سينمايي است. يكي از دلايل اين برخورد با سينما اين است كه پشتوانه قوي حاكميتي و قانوني ندارد.

-ما قانون سينما كه الزامات فيلم و سينما را مشخص كرده نهايي كرديم. و اميدواریم زودتر درشوراي انقلاب فرهنگي طرح و تصويب بشود. كه اگر اين اتفاق بيفتد اتفاقي مثل 27 اسفند رخ نمي دهد. آنموقع حتي حوزه هنري و  نيروي انتظامي و بخش فيلمسازي صدا و سيما  در هيچ بخشي بدون اجازه سازمان سينمايي نمي توانند حركتي بكنند.  نظام به اين نتيجه رسيده كه نمي شود سيستم هاي منفعل و بي اراده داشته باشد. و بخشي از اين اتفاقات به اين دليل هست كه ما نتوانيم به اين اهدافمان برسيم.

- اينكه برخي رسانه ها به فساد در سينما بردازند و اصرار داشته باشند هر روز يك سر تيتري در اين مورد داشته باشند كار ناشايستي است. و نمي دانم تفكري كه آن پشت اين را طراحي مي كند دنبال چه چيزي هست. اين صحبت توهين به همه هنرمندان هست  و عين تف سربالا مي ماند. در هر رشته اي ما آدم نا باب داريم. ما هم مثل اقاي شورجه اين فساد را نديديم. دوستان يك ايه يا حديث بياورند كه لازم هست ما فساد يك مجموعه را افشا كنيم و اين صحبت ها جز بحران سازي نتيجه اي ندارد. برخي فكر مي كنند اين مقدمه اي است براي اصلاح كه قطعا اينطور نيست. در اين مورد بايد به سيره رهبري و امام(ره) توجه داشته باشيم.

-من هنوز نمي دانم تركيب اكران نوروزي غلط بود يا درست بود. اينكه جور ديگري مي شد اين اتفاق نمي افتاد يا خير نياز به كارهاي كارشناسي دارد. اگر به اين نتيجه رسيديد كه تركيب اين اكران اشتباه بوده شوراي صنفي دقت كند كه ديگر اين اتفاق نيفتد هر چند تحليل من اين هست اينها همه بهانه است و هر تركيب ديگري بود چه بسا نتايج همين نتايج بود.

-از همه دوستاني كه در اين يكماه مخصوصا اسيب روحي و رواني ديدند از طرف دولت و سيستم حاكميتي عذر مي خواهم و از همه سينماگران مي خواهيم به ما اعتماد كنند و با ما همياري و همكاري كنند.

 

مرتضي شايسته - رییس كانون پخش‌كنندگان سينماي ايران - با بيان اينكه اكنون امنيت شغلي برخي از صنوف به خطر افتاده است، گفت: بسياري از دوستان سينماگر از زماني كه دو فيلم خاص به شيوه‌اي نادرست از پرده پايين كشيده شدند دست نگه داشته‌اند تا ببينند وضعيت چه مي‌شود؟!

وي ادامه داد: همه جلساتي كه ما اكنون در اتحاديه تهيه كنندگان و كانون پخش‌كنندگان داريم حول محور همين موضوع و نگراني‌هاي اعضا مي‌چرخد. چگونه ممكن است كه ما بتوانيم بپذيريم از اين پس مسئولان حوزه هنري و شهرداري تهران سرخود برخي از فيلم‌ها را نمايش دهند و به يكباره و بدون مجوز نمايش برخي از فيلم‌ها را پايان يافته تلقي كنند، اين كار باعث به خطر افتادن امنيت شغلي و نوعي عدم همكاري با سينماگران خواهد شد.

عبدالله علیخانی عضو اتحادیه تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان سینمای ایران نیز در جلسه اظهار داشت:دوباره به چند سال قبل برگشته‌ایم. زمانی که در سال 74 عده‌ای «آدم برفی» را پائین کشیدند. زمانی که چند نفر می‌توانند برای مسایل فرهنگی کشور تصمیم‌گیری کنند و یک وزارتخانه به این عریض و طویلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

وی افزود: من می‌خواهم بدانم که جایگاه بخش خصوصی در این سینما کجاست؟. این موضوع قطعا تبعات زیادی برای سینما دارد و اگر دولت صلاح نمی‌داند که با این افراد برخورد کند حداقل با ما برخورد کند تا بدانیم در این شرایط باید چکار کنیم. شاید این افراد قدرت تشخیص‌شان از یک وزارتخانه بیشتر است و یک فیلم را که از چندین صافی عبور کرده را به عنوان مشکل ممکلت معرفی می‌کنند و در این شرایط حداقل با ما برخورد کنید چرا که دیگر نمی‌توانیم با این شرایط ادامه بدهیم.

علیخانی تصریح کرد:اگر اوضاع اینگونه باشد من هم دیگر دنبال ساخت فیلمی نمی‌روم که مشکلات جامعه و مردم را بیان کند و به دنبال فیلم‌های خنثی خواهم رفت اما باید بدانیم که سلب اعتماد از یک وزارتخانه که وزیر آن مورد اعتماد رهبری و رئیس جمهور باشد نگران کننده است.

این تهیه کننده سینما خاطر نشان کرد: سینمای دولتی فیلم را پائین می‌کشد چرا که اختیار سینمایش را دارد اما بخش خصوصی باید در این شرایط چکار کند؟. بعد از 33 از انقلاب اسلامی و 27 سال پس از اتفاقاتی که دیگر منسوخ شده بود دوباره این کار بدعت گذاری شده است که اگر با آن برخورد نشود تبعات زیادی خواهد داشت

* مدیران کل در شهرستان‌ها شخصا فیلم‌ها را پائین کشیده‌اند

محمد قاصد اشرفی رئیس انجمن سینماداران در این جلسه اظهار داشت: سال جدید با فراز و فرودهایی آغاز شده است. تاسیس سازمان سینمایی امید سال پررونقی را می‌داد و اکران عید نیز با استقبال بسیار خوب مخاطبان آغاز شده بود اما متاسفانه به دلیل جوی که پیش آمد و افرادی که درست یا نادرست به گونه‌ای آشوب ایجاد کردند، امنیت شغلی و صنفی سینماداران مختل شد.

وی افزود: دو نهاد انقلابی حوزه هنری و شهرداری در نتیجه این آشوب‌ها یکجانبه اعلام کرده‌اند که از نمایش 15 فیلم سینمایی در سینماهای‌شان خودداری می‌کنند که این موضوع ضربه سختی را به سینما وارد کرده و مشکلات سینما را بیشتر خواهد کرد بنابراین با جبهه گیری نمی‌توان این مشکل را برطرف کرد و از مدیران می‌خواهم با رایزنی مسایل را برطرف کنند.

اشرفی در ادامه بیان داشت: در شرایطی که بخش خصوصی نمی‌تواند مجوز سالن‌سازی بگیرد و اگر هم مجوزی داده شود 7-6 سال طول می‌کشد شهرداری بدون گرفتن مجوز سالن سازی می‌کند و اداره آنرا هم به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند که به اعتقاد من باید برای این معضل فکری شود که اگر شهرداری سالن‌سازی می‌کند پس از آن به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس انجمن سینماداران تصریح کرد: مشکل دیگری که نگران کننده بود این است که ارشاد از دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد حمایت کرده اما متاسفانه مدیران کل در شهرستانها شخصا فیلم‌ها را پائین کشیده‌اند و وقتی می‌بینیم که کسی خودش بانی کار است و نماینده قانونی ارشاد است خودش از اکران فیلم‌ها جلوگیری می‌کند برای ما نگران کننده است و این اتفاق پیش از این برای فیلم‌های دیگری هم رخ داده است و مسولان ارشاد باید جلوی این کار را بگیرند.

* امنیت کاری در سینما از بین رفته است

حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده سینما و عضو اتحادیه پخش کنندگان نیز در این جلسه با اشاره به از بین رفتن امنیت شغلی در سینماها گفت: در حال حاضر امنیت شغلی از بین رفته اما مساله اصلا این دو فیلم نیستند و گروهی که شعار سینمای اخلاقی را میدهند ذهن بیننده را از سینمای ایران پاک می‌کنند چرا که مخاطب فکر می‌کند این دو فیلم حرف برای گفتن داشتند و از این پس همه فیلم‌ها خنثی خواهند بود و ما در کانون پخش‌کنندگان خواستار یک برخورد جدی با این مسایل هستیم.

وی افزود:ببینید وضعیت سینما به چه صورت شده است که سینماگران برای گذران زندگی مجبور هستند برای 300 هزار تومان در صف بایستند و در این مقطع همه سینماگران دارند متضرر می‌شوند و واقعا باید یک فکر عاجل برای این وضع شود.

اسماعیلی تصریح کرد: فیلم‌هایی که اکران شدند از 5 یا 6 شورای مختلف رد شده‌اند و هیچکدام از این شوراها متوجه ابتذال در این دو فیلم نشدند و این گروه معدود متوجه ابتذال شده‌اند که با حرکات خود بزرگترین لطمه را به ارشاد و معاونت سینمایی زدند.

* ما سیاسی نیستم اما اگر شمقدری بخواهد سیاسی می‌شویم

علی سرتیپی مدیرعامل شرکت پخش فیلمیران و عضو کانون پخش کنندگان در نشست رئیس سازمان سینمایی با اهالی صنوف گفت: ما آدم‌های سیاسی نیستیم اما ظاهر قضیه این است که قضیه خیلی سیاسی شده است و چون ما خیلی سیاسی نیستیم و مدیران سینمایی به خاطر ارتباط با دولت سیاسی هستند باید بیشتر به ما بگوئید که چه کار باید بکنیم.

وی افزود: درحال حاضر چرخه سینما دارد معیوب می‌شود. پول آب،برق و گاز به شدت گران شده است و سینماداران فکر می‌کنند با اکران نوروزی هم می‌توانند بدهی‌های گذشته را پرداخت کنند و هم سروسامانی به وضع مالی خود بدهند اما با توجه به اتفاقات اکران نوروزی بسیاری از سینماهای شهرستانها بسته شده‌اند و فروش‌ها نیز به شدت افت کرده است.

سرتیپی تصریح کرد: در شرایط فعلی ما حتی نمی‌توانیم پول فیلم‌های سال قبل خود را هم بگیریم و شرایط سینماداران در تهران و شهرستان واقعا بد است و هیچ امنیتی در سینما حاکم نیست و با روند فعلی وضعیت دفاتر پخش نیز بسیار بد خواهد شد.

وی در خاتمه تاکید کرد: ما واقعا نیازمند برگزاری یک تجمع و مقابله به مثل هستیم، البته ما سیاسی نیستیم اما اگر شما بخواهید ‎ سیاسی می شویم.

* اتفاقات اخیر بی‌تفاوتی سینماگران نسبت به همدیگر را از بین برد

جهانگیر الماسی عضو شورای عالی سینما نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: واقعیت اینجاست که در طی سال‌های اخیر تصوری که از سینما در جامعه تبلیغ شده گروهی آدم‌هایی هستند که فاقد بینش اجتماعی و سیاسی و فقط بدنبال جذب درآمدهای بیشتر از راه‌های غیر حلال هستند.

وی افزود: اتفاقات اخیر می‌تواند اسباب یک اتحاد بین سینماگران باشد تا از سرمایه فرهنگی،فکری و اقتصادی همدیگر دفاع کنیم و در مرحله بعد این تصویر مخدوش شده از سینما را در جامعه اصلاح و جایگاه خود را در جامعه درست تبیین کنیم.

این بازیگر پیشکسوت سینمای ایران تصریح کرد: الان شاهد هستیم که هر کسی که دارای منصبی است، می‌تواند هرگونه هتک حرمتی را نسبت به ما داشته باشد و ما نسبت به سرنوشت همدیگر بی‌تفاوت هستیم و اتفاقی که برای این دو فیلم افتاده مبارک است چرا که بی‌تفاوتی ما را نسبت به همدیگر از بین برد.

الماسی خاطر نشان کرد: احتیاج است تا از همدیگر حمایت کنیم و فکر می‌کنم معاونت سینمایی ایندوره واقعا خودی است. ما دیگر نمی‌توانیم براساس قواعد سنتی حرکت کنیم . احتیاج به نوگرایی داریم و باید ثابت کنیم تا تنها به دنبال پول نیستیم و به دنبال جریان فرهنگی هستیم.

* دعواهای اصلی اصلا ربطی به سینما ندارد و سیاسی است

حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش نیز در این جلسه با اشاره به این که همیشه در آستانه برگزاری انتخابات گروهی سعی می‌کنند از سینما سوء استفاده کنند ، گفت: همیشه نزدیک انتخابات که می‌شود موضوع شیرین می‌شود و دعواهای اخیر هم ربطی به سینما ندارد و مربوط به انتخاباتی است که قرار است در آینده برگزار شود.

وی افزود: مساله بعدی این است که همه دوست دارند صاحب سینما شوند و اعتقاد من این است که ما سوار یک کشتی هستیم و می‌خواهند این کشتی را سوراخ کنند و باید این جریان را افشا کنیم.

عضو اتحادیه تهیه‌کنندگان تصریح کرد: جامعه ما دو قطبی است و ما این وسط گیر افتاده‌ایم. ما موجودات بی شخصیتی نیستیم که هرکسی بخواهد صاحب ما شود و در کنار ما بخواهند عکس یادگاری بگیرند. ما تاکنون سه بیانیه صادر کرده‌ایم و اگر لازم باشد پیش رهبری هم خواهیم رفت و اعضای اتحادیه ایستاده‌اند تا به هر طریق ممکن این جریان را افشا کنیم.

سهیلی: صراحتا گفتند هدف ما تخریب شمقدری است

به گزارش خبرنگار سینماپرس در ادامه نشست رئیس سازمان سینمایی با اهالی صنوف سعید سهیلی تهیه‌کننده و کارگردان فیلم «گشت ارشاد» که فیلمش از روی پرده سینما پائین کشیده شده گفت: من هم خوشحالم و هم متاسف. متاسفم که خوشحالم و خوشحالم که متاسفم اما فقط می‌خواهم بگویم که آقای شمقدری! شما رئیس خوب و محکمی هستی چرا که محکم در مقابل بی‌قانونی ایستاده‌ای و می‌خواهم عید را به شما تبریک بگویم!

سهیلی ادامه داد:در ارتباط با اتفاقات اخیر جلسات زیادی برگزار شد که چه بکنند و چه نکنند اما ما حتی رئیس‌مان را ندیدیم تا بدانیم باید چه کنیم و اتفاقا این دو فیلم نوعی شوخی بود تا شخص جواد شمقدری را بزنند.

کارگردان فیلم «گشت ارشاد» بیان داشت: اینها به من زنگ زدند که گفت وگویی با چند نفر مخالف فیلمم در دفتر مجله پنجره داشته باشم که وقتی رفتم آنجا دیدم تنها یک نفر آمده و آخر جلسه آن فرد به صراحت به من گفت که شما دوست شمقدری هستی و به شمقدری پیغام برسان تا زمانی که ایشان را پائین نکشیم کوتاه نمی‌آئیم. من هم پاسخ دادم شما که هیچ، بزرگ‌ترتان هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد چون ما سینماگران پشتیبان ایشان هستیم.

کارگردان «گشت ارشاد» با تاکید مجدد بر این که دورخیز برخی افراد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده سبب ایجاد کردن چنین حواشی برای سینماگران شده است بیان کرد: اگر می خواهیم با این جریان مقابله کنیم باید ببینیم از کجا نشات می‌گیرد. معتقد هستم پشت این جریان تفکری ایستاده است که نقشه‌اش انتخابات آینده است و فیلم من و آقای فرح‌بخش تنها پیراهن عثمان بود تا بتوانم بگویم به وزیر ارشاد توهین کنند و به نظر من واقعا از یک جایی به انصارحزب‌الله خط داده می‌شوند و پشت این قضیه شهرداری را می‌دانم و روحیاتی که برای بدست آوردن قدرت بیشتر دست به هر کاری می‌زنند و خوشحالم که من و فرح‌بخش توانستیم با فیلم‌هایمان خیلی‌ها را بچزانیم و این برای سینما خیلی مهم است.

سعید سهیلی در خاتمه گفت: متاسف هستم از این موضوع که حوزه هنری اعلام کرده از نمایش 15 فیلم سینمایی دیگر هم خودداری خواهد کرد که این کار باعث ضربه زدن به سینما خواهد شد اما باعث می‌شود تا همه ما پشت شما بایستیم اما از ما باید مدیران شما پشت‌تان بایستند و به همین دلیل انتظار دارم که شما بایستید و ماهم برای شما خواهیم ایستاد و از همه آنهائیکه در این مدت پای سینما ایستادند تشکر می‌کنم هرچند که وظیفه‌شان بود. 

  *شورجه: شورای عالی سینما هرچه سریع‌تر با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد

جمال شورجه تهیه کننده،‌کارگردان و عضو مستعفی شورای عالی سینما نیز گفت:باید با متانت و سعه صدر و نگاهی توام با بصیرت حواشی ایجاد شده را تحلیل کنیم و پاسخ دهیم.آنها می‌خواهند ما را عصبانی کنند و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم. شاید دست‌هایی در کار است که ما را بی‌ادب و بی‌نزاکت نشان دهد و ما باید هوشیار باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهادم به آقای شمقدری این است که شورای عالی سینما هرچه سریعتر با حضور آقای رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد، چرا که هم آقای خاموشی و هم آقای قالیباف در آن جلسه حضور خواهند داشت. به علاوه این که می‌توان دبیر ستاد اقامه نماز را نیز به این جلسه دعوت کرد، چرا که من شنیده‌ام ایشان از مباحث ایجاد شده راضی نیستند. همچنین حضور اعضای کمیسیون فرهنگی در جلسه شورای عالی سینما در این شرایط می‌تواند تاثیر گذار باشد.

شورجه تصریح کرد: معتقدم که به وزیر محجوب و متقی این کشور توهین شده است. توهین برخی از افرادی که غیرقانونی و خودسرانه به اقداماتی دست زدند بسیار ناجوان‌مردانه و در عین حال قابل پیگیری است. حتی روز پس از آن روزنامه‌ای اهانتی مستقیم به ایشان کرد که آن نیز در دادگاه مطبوعات نیز پیگیری شود.

کارگردان فیلم 33 روز با تاکید بر اینکه حفظ وحدت میان سینماگران مهمترین راهکار برای خروج آنها از این وضع است بیان داشت: خبر دارم که دوستان در طیف خانه سینما نیز از مشکلات ایجاد شده برای سینماگران ناراضی و ناراحت هستند. باید در این شرایط اتحاد را مدنظر قرار دهیم تا بتوانیم با معضلات ایجاد شده مواجه کنیم

*اطیابی: از این پس ما هم برای حوزه هنری انصار‌حزب‌الله خواهیم شد

مسعود اطیابی تهیه کننده و رئیس انجمن صنف مدیران تولید سینما نیز در این جلسه با اشاره به اینکه مخالف ترکیب فیلم‌های نوروزی بوده است اما به آن احترام گذاشته گفت: من معتقد به کم‌کاری بخش نظارتی هستم و اعتقاد دارم کاری که بازبینی شده و مجوز گرفته حتما باید قانون در مورد آن اجرا شود و گرنه این دو فیلم در حدی نبودند که بخواهند مملکت را به هم بریزند و همان پیراهن عثمان هستند.

وی تاکید کرد: برایم جالب است که حوزه هنری و شهرداری سال‌ها فیلم‌هایی که با ارزش‌های انقلاب همراه نبودند را نه تنها نمایش می‌دادند بلکه برای آنها اولویت نیز می‌گذاشتند و متاسفم که ارزش‌های اسلامی اینقدر باید دستاویز برای افراد مختلف باشند. مطمئنا آقای مومنی و خاموشی کاره‌ای نیستند و به آنها خط داده‌اند و از حالا به بعد ما هم می‌توانیم برای حوزه هنری انصار حزب‌الله باشیم و منتظریم ببینیم حوزه چه فیلم‌هایی را در سینماهایش اکران می‌کند و مطمئن باشند که تا سال‌ها اجازه نخواهیم داد فیلم‌های سخیف را نمایش دهند.

رئیس صنف مدیران تولید در خاتمه با یادآوری جریانی که باعث شد تا «اخلاقتو خوب کن» در مشهد از اکران پایین بیاید گفت: نگذارید چنین فتح بابی فراتر از قانون انجام شود. آن زمان اگر جلوی این جریان را گرفته بودیم اکنون با این توهین‌ها مواجه نمی‌شدیم و پیشنهاد می‌کنم سینماهای حوزه هنری از اختیار آنها خارج شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود.برایم جالب است که شهرداری که فیلم های خاصی را با افتخار حمایت و تبلیغ می‌کند، چگونه به یکباره ارزش‌مدار شده است.

*هاشمی: انصافا این سینما پاک است و باید از آن دفاع کرد

سیدضیاء هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان و رئیس شورای صنفی نمایش نیز در ادامه با انتقاد از این اینکه در مدت اخیر حرکات رسانه‌ای خاصی انجام نشد گفت: ما تنها یک روزنامه سینمایی داریم که در روزهایی که سینما مورد چنین هجمه‌ای واقع شد در مورد لمپنیزم مطلب می‌نویسد و ما باید هنگامی که این مسائل به وجود آمده بود ستادی را تشکیل می‌دادیم و به دفاع از خود می‌پرداختیم. دیدیم که چگونه آقای کوشکی درمقابل میلیون‌ها بیننده تلویزیون کلماتی را به زبان آورد اما بسیاری از سینماگران حتی یک جمله هم حرف نزدند.

وی با اعلام اینکه مجوز فعالیت صنفی اتحادیه تهیه‌کنندکان توسط وزارت کشور صادر شده است اظهار داشت: ما مدتی است که درخواست مجوز انتشار دومین روزنامه سینمایی کشور را کرده‌ایم تا بتوانیم براساس ضوابط ، مسائل سینماگران را منتشر کنیم. اما خوشحالم که در همین روزنامه قابل انتقاد کنونی سینمایی مصاحبه آقای شورجه را مطالعه کردم و دیدم که ایشان نیز به دفاع از سینمای مظلوم پرداخته‌اند.انصافا این سینما پاک است و باید از آن دفاع کرد.

* ساداتیان: بدعتی که در اکران نوروزی گذاشته شد، بدعت بسیار بدی بود

سیدجمال ساداتیان نیز در ادامه این نشست گفت: انقلاب که شد، شعار کشور انقلاب فرهنگی بود و کار به جایی رسید که همه معارضین به رسانه ملی دعوت می شدند و شخصی مانند شهید بهشتی یا شهید مطهری با آنها مناظره می‌کرد و از کیان انقلاب اسلامی دفاع می‌کردند.

وی ادامه داد: در آن شرایط آنها (معارضین) تفکرشان را عرضه کرده و چند نفر بچه مسلمان قدرتمند هم پاسخ آنها را می‌دادند و اینگونه ذهن مردم روشنفکر می‌شد. یادم است که در آن سالها که جوان بودیم آن بحث‌ها در پیدا کردن راه آینده‌امان بسیار مفید بود اما حال چه اتفاقی است که سعه صدرمان آنقدر کم شده است؟

این تهیه‌کننده سینما خاطرنشان کرد:بسیاری از سینماگرانی که امروز در این عرصه فعالیت می‌کنند صبغه بچه مسلمانی دارند و تحت تاثیر تئوری‌های نظام جمهوری اسلامی ایرانی بزرگ شده‌اند. باید به این نکته توجه کنیم که کالبدشکافی و رفع بیماری درد هم دارد. نمی‌توان از سینما انتظار داشته باشیم که شرایط اجتماعی و سیاسی را نقد کند و در عین حال به هیچ کس هم برنخورد! اگر انتظار داریم تضارب آرا در کشور وجود داشته باشد، باید بهتر عمل کنیم.

وی افزود: شاید از نظر برخی به عنوان سینماگر مشکلات زیادی داشته باشیم اما در مقابل چند نفر بچه مسلمان هم می توانند فیلمشان را بسازند و شرایط را از نظر خودشان نقد کرده یا پاسخ من را بدهند. به نظرم هیچ اشکالی ندارد که آنها که فکر می‌کنند من سینماگر مشکلاتی دارم میزگرد گذاشته و من را به چالش بکشند.

ساداتیان در پایان تاکید کرد: بدعتی که درباره اکران نوروزی امسال گذاشته شد بدعت بسیار بدی است. شاید این مساله معلول این موضوع است که ما نتوانستیم افکارمان را در جامعه تبیین کنیم.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها