صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها اکران آنلاین هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

اکران فیلم‌های سینمایی بر اساس چهار رده سنی ۹، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ سال/ نمایش چه صحنه‌هایی ممنوع است؟

دستورالعمل نظام درجه بندی سنی فیلمهای سینمایی از سوی سازمان سینمایی منتشر شد.

مقدمه

پیشگیری از هرگونه آسیب به مخاطبان اعم از کودکان، نوجوانان و جوانان بر اساس موازین تربیتی، اخلاقی و باورهای اجتماعی،  به عنوان ضرورت صنعت تصویر شناخته می شود، اهمیت این موضوع بدان خاطر است که گاه نمایش رفتار و گفتار شخصیت‌های منفی و یا رخدادهایی که متضمن خشونت، ترس و مضامین مشابه هستند، برای برخی گروه‌های سنی نامناسب است، لذا اطلاع رسانی، طبقه بندی آثار و توصیه های آگاهی بخش با انواع روش ها ضروری به شمار می رود. نظام درجه‌بندی سنی فیلم ها، معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن محتوای آثار نبوده و صرفا هدایتگر مخاطبان در تشخیص مطابقت آثار با موازین تربیتی و روحی روانی می باشد و به همین منظور تبیین و ابلاغ  می شود.

 

فصل اول: ضرورت های درجه بندی سنی

ماده1: نمایش مواردی ممکن است موجب تاثیر نامناسب بر مخاطبین سنین مختلف و لزوم اعمال درجه بندی سنی بر فیلم ها شود که این موارد به شرح زیر است:

  1. ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف بدآموز نبودن آثار برای تمامی گروه های سنی.
  2. هدایت گروه های سنی ناتوان از درک نادرستی  فعالیت های ضد قوانین و هنجارهای عمومی جامعه.
  3. پرهیز از نمایش تبعیض قومی، نژادی، جنسیتی و مذهبی، معلولیت‌های ذهنی، جسمی وجنسی و نیز پیشگیری از نمایش  حرکات و الفاظ رکیک و نامناسب برای کودکان و نوجوانان.
  4. حمایت از گروه های سنی در معرض خطر در برابر نمایش خشونت افسار گسیخته، خونریزی، رفتارهای هیجانی و مجرمانه مانند استفاده از اسلحه گرم یا سرد،خودکشی، خودآزاری و غیره.
  5. جلوگیری از تاثیرگذاری مثبت نمایش مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر با تاکید بر پرهیز از آموزش تولید این گونه مواد.
  6. جلوگیری از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به گویش، آداب و زبان فرهنگ‌های مختلف.

فصل دوم:   درجه بندی سنی

ماده2: براساس ماده1 این دستورالعمل و با توجه  تاثیر پیام های مستقیم و غیر مستقیم فیلم ها و فضای کلی آثار بر گروه های سنی مختلف، درجه بندی سنی به تشخیص شورای صدور پروانه نمایش صورت می گیرد و این درجه بندی در متن پروانه نمایش درج می شود.

تبصره: بدیهی است که تماشای فیلم هایی که مشمول درجه بندی مندرج در این دستورالعمل نباشند برای تمامی گروه های سنی آزاد است.

ماده3:  درجه بندی سنی فیلم ها به شرح زیر است:

  1. گروه9+ :این فیلم دارای الفاظ یا صحنه های نامناسب برای کودکان است و تماشای آن برای کودکان زیر 9 سال توصیه نمی شود.
  2. گروه 12+ : این فیلم دارای صحنه های نسبتا خشونت آمیز یا دلهره آور یا استعمال دخانیات و یا الفاظ نامناسب است و تماشای آن برای افراد زیر 12 سال توصیه نمیشود.
  3. گروه 15+ : این فیلم دارای صحنه های خشونت آمیز، ترسناک یا استعمال مواد مخدریاروابط خلاف عرف جامعه و یا زبان تند و نامناسب است وتماشای آنبرای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود.
  4. گروه 18+ : این فیلم دارای صحنه های افراطی از خشونت یا صحنه های استعمال مواد مخدر یا صحنه هایی تداعی کننده روابط زناشویی و یا الفاط و حرکات نامناسب است و تماشای آن برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.

تبصره1: شورای پروانه نمایش می تواند حسب مورد، گزینه های مندرج در هریک از گروه های سنی مطروحه در ماده 2 را برای درج در پروانه نمایش گزینش کند.  

تبصره2:برای درجه بندی(18+) مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد زیر 18 سال به سالن های سینما هستند و در سایر درجه بندی ها مسئولیت اجرا بر عهده والدین یا همراه بزرگسال  است.

فصل دوم:ضوابط و مقررات اجرایی

ماده4: دفاتر پخش فیلم، سالن های نمایش فیلم،  سامانه های برخط نمایش فیلم و سامانه های پیش فروش و فروش اینترنتی بلیت سینما  مکلف به اطلاع رسانی درجه بندی سنی مندرج در پروانه نمایش فیلم ها در تمامی مواد تبلیغی، فضای فیزیکی و مجازی مرتبط با نمایش فیلم می باشند.

ماده5: اطلاع رسانی درجه بندی سنی هر فیلم در مکان های نمایش فیلم باید قبل از رسیدن مخاطبان به گیشه فروش بلیت یا در محل گیشه فروش نصب گردیده و قابل رویت باشد.

تبصره: در فروش اینترنتی بلیت و یا تماشای برخط فیلم ها، مخاطب باید قبل از پرداخت وجه یا تماشای فیلم از درجه سنی فیلم آگاه شده باشد.

ماده6: حداقل یک شانزدهم مساحت هر یک از مواد تبلیغی مانند عکس، پوستر، پلاکارد، سردر، بیلبورد، استند، مکانهای تبلیغاتی و تلویزیون شهری، فضای مجازی،جلد حامل های داده ، بلیت اعم از چاپی و الکترونیکی و سایر موارد تبلیغاتی باید به درج عبارت مرتبط با درجه بندی سنی، مندرج در پروانه نمایش اختصاص یابد.

ماده7: نوع نگارش و چاپ گروه سنی باید کاملا واضح و قابل رویت بوده و از روش های تعیین شده از سوی معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری بهره مند باشد.

تبصره: معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ، پیوست گرافیکی این دستورالعمل که شامل نشان های مشخص گرافیکی و مطالب آگاهی بخش برای هر یک از گروه های سنی است را تهیه و از طریق پورتال رسمی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای بهره برداری دست اندرکاران و اطلاع عموم مردم منتشر خواهد نمود.

ماده8: درج هشدار مربوط به درجه بندی سنی هر فیلم باید قبل از شروع فیلم در سالن های سینما وهمچنین قبل از نمایش در سایر بستر های پخش، ضروری است و سینماها، شرکت های پخش سینمایی و سامانه های برخط نمایش فیلم، مسئول اجرای آن هستند.

ماده9:  لازم است در طول نمایش فیلم حداقل 5 نوبت، متن هشدار به صورت زیرنویس در فیلم درج شود که این زیرنویس 30 ثانیه قبل از نمایش بخشهای نامناسب گروه سنی نمایش داده شود.

فصل سوم : تخلفات ومجازات

ماده10: بازرسان اداره کل سینمای حرفه ای در خصوص  عدم رعایت مواد این دستورالعمل ابتدا به متخلفان تذکر می دهند و در صورت  عدم توجه به تذکرات، با دستور مدیر کل سینمای حرفه ای از ادامه اکران یا پخش فیلم ممانعت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 :  پس از رفع تخلفات و با تایید اداره کل سینمای حرفه ای، روند اکران از سر گرفته خواهد شد.

تبصره2: از صدور پروانه نمایش خانگی برای فیلم متخلف، با در نظر گرفتن میزان تخلف تا یکسال جلوگیری به عمل می آید.

ماده11: در صورت بروز تخلف از سوی دفاتر پخش ، ضمن ابلاغ کتبی و درج در پرونده ، از صدور پروانه نمایش فیلم بعدی تا  6 ماه جلوگیری خواهد شد.

تبصره: در صورت تکرار تخلف دفاتر پخش فیلم برای دومین مرتبه، پروانه فعالیت به مدت یکسال تعلیق و در صورت تکرار در مرتبه سوم،به مدت 5 سال تعلیق می شود.

ماده 12: شرکت های پخش حامل های داده در صورت تخلف در مرتبه اول اخطار کتبی و جمع آوری نسخه های فیلم از بازار  و در صورت تکرار سه ماه تعلیق پروانه فعالیت و در مرتبه سوم لغو پروانه خواهند شد.

ماده13:در صورت سهل انگاری مدیر سینما، نسبت به عدم اطلاع رسانی صحیح و کامل
رده بندی سنی اعلامی در پروانه نمایش ، کارت فعالیت مدیر سینما به مدت 6 ماه تعلیق می شود .

تبصره: در صورت تکرار تخلف از سوی مدیر سینما، ضمن برکناری مدیر و ابطال کارت مدیریت، منع صدور حواله اکران فیلم جدید برای سینمای خاطی و تنزل درجه سینما به مدت 3 ماه صورت خواهد گرفت .

ماده14: سامانه های برخط نمایش فیلم و سامانه های فروش و پیش فروش اینترنتی بلیت در صورت تخلف در مرتبه اول با  اخطار کتبی و در صورت اصلاح نشدن تخلف با تعلیق پروانه فعالیت به مدت 3 ماه و در صورت تکرار برای مرتبه دوم یکسال تعلیق فعالیت و در مرتبه سوم  لغو پروانه فعالیت خواهند شد.

ماده15: نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل نظام درجه بندی سنی فیلم های سینمایی به عهده معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری می باشد.

ماده 16: این دستورالعمل در یک مقدمه، 16 ماده و9 تبصره به تایید معاون وزیر و رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری رسیده است و از تاریخ.10/2/ 98 لازم الاجرا است.

 

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها