صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها تفریحی هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

هیات رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند

همزمان با برگزاری سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوان، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی هیات رده بندی سنی آثار سینمایی معرفی شدند.

حسین انتظامی اسامی این هیات مرکب از 30 شخصیت آشنا با فیلم و سینما در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه را به شرح زیر معرفی کرد.

مرضیه ابراهیمی ، حمید رضا ابک، اسدالله اعلایی ، محمود امانی تهرانی، عماد افروغ ، رضا امیر خانی، مرضیه برومند ، رضا پور حسین، سمیه توحیدلو ، مهدی تهرانی، مریم جلالی دهکردی ، علی زرافشان ، مهری زعفرانی، محمد سلگی، روح الله عالمی ، افشین علا ، مهرزاد دانش، مصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی، سیدعلی کاشفی خوانساری، محسن کاشانی وحید، عباس کاظمی، الهه کسمایی، میترا لبافی ، جواد محقق، سیدمحمدتقی معراجی، سید محمد حسین نواب، مهدی نوید ادهم، وحید نیکخواه آزاد و محمد رضا وصفی.

در پیش نویس آیین نامه رده بندی سنی فیلم ها آمده است:

پیشگیری از هرگونه آسیب به کودکان، نوجوانان و جوانان بر اساس موازین تربیتی، اخلاقی و باورهای اجتماعی، به عنوان ضرورت صنعت تصویر شناخته می شود، اهمیت این موضوع بدان خاطر است که گاه نمایش رفتار و گفتار شخصیت‌های منفی و یا رخدادهایی که متضمن خشونت، ترس و مضامین مشابه هستند، برای برخی گروه‌های سنی نامناسب است، و از اینرو اطلاع رسانی، طبقه بندی آثار و توصیه های آگاهی بخش با انواع روش ها ضروری به شمار می رود. نظام رده بندی سنی فیلم ها، معیار مناسبی برای خوب یا بد بودن محتوای آثار نبوده و صرفا هدایتگر مخاطبان در تشخیص مطابقت آثار با موازین تربیتی و روحی روانی می باشد. به همین منظور شیوه نامه رده بندی سنی آثار سینمایی به استناد بندهای 11 و 13 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها با اصلاحات انجام شده مصوب 1382 هیات وزیران به شرح زیر ابلاغ می شود.

فصل اول: اهداف 

ماده1: اهداف مورد نظر در اجرای این شیوه نامه عبارتند از: 
1. ارزیابی تمامیت فیلم با معیارهای فرهنگی، عرفی و مذهبی جامعه با هدف بدآموز نبودن آثار برای تمامی گروه های سنی.
2. هدایت گروه های سنی ناتوان از درک نادرستی فعالیت های ضد قوانین و هنجارهای عمومی جامعه. 
3. پرهیز از نمایش تبعیض قومی، نژادی، جنسیتی و مذهبی، معلولیت‌های ذهنی، جسمی وجنسی و نیز پیشگیری از نمایش حرکات و الفاظ رکیک و نامناسب برای کودکان و نوجوانان.
4. حمایت از گروه های سنی در معرض خطر در برابر نمایش خشونت افسار گسیخته، خونریزی، رفتارهای هیجانی و مجرمانه مانند استفاده از اسلحه گرم یا سرد،خودکشی، خودآزاری.
5. جلوگیری از تاثیرگذاری مثبت نمایش مصرف مشروبات الکلی، سیگار و مواد مخدر با تاکید بر پرهیز از آموزش تولید این گونه مواد.

فصل دوم: رده بندی سنی

ماده2: براساس ماده1 این شیوه نامه و با توجه به تاثیر پیام های مستقیم و غیر مستقیم فیلم ها و فضای کلی آنها بر گروه های سنی مختلف، رده بندی سنی به تشخیص هیاتی مرکب از 30 شخصیت آشنا با فیلم و سینما در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه صورت می گیرد. اعضای این هیات با حکم رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری برای مدت یکسال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. 
ماده3: رده بندی سنی فیلم ها به شرح زیر است و حسب مورد، جملات مقابل هر گروه به طور کامل در متن پروانه نمایش و اقلام تبلیغاتی درج می شود.
1. گروه9+ : تماشای این فیلم برای کودکان زیر 9 سال توصیه نمی شود.
2. گروه 12+ : تماشای این فیلم برای افراد زیر 12 سال توصیه نمی شود.
3. گروه 15+ : تماشای این فیلم برای افراد زیر 15 سال توصیه نمی شود.
تبصره1: هیات رده بندی سنی، آثاری را که هیات پروانه نمایش یا معاون ارزشیابی و نظارت ارجاع می دهد ، بازبینی کرده و براساس موارد مطروحه در ماده1، دلایل انتخاب گروه سنی را با ذکر مصادیق در صورت جلسات خود درج و در پاسخ به درخواست های احتمالی صاحبان آثار و یا به تشخیص خود، برای اطلاع عموم منتشر می کند.
تبصره2 : فیلم هایی که مصادیق اعلام شده ی هیات رده بندی سنی از آنها حذف شود، از شمول رده بندی خارج می شوند. 
تبصره3: رده بندی سنی فیلم های غیرسینمایی (تله فیلم، سریال، مستند، ترکیبی و...) در صورت نیاز و به تشخیص معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی، توسط هیاتی بازبینی این فیلم ها صورت می گیرد یا به هیات رده بندی موضوع این شیوه نامه ارجاع می شود.
تبصره 4 : مدیران سینما مکلف به جلوگیری از حضور افراد مشمول به سالن های سینما نیستند و مسئولیت اجرا به عهده والدین یا همراه بزرگسال است.
ماده4: معاونت ارزشیابی و نظارت براساس این شیوه نامه و در چارچوب مصوبات هیات اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلم های مشمول رده بندی سنی اقدام می کند.

فصل سوم: ضوابط و مقررات اجرایی 

ماده5: دفاتر پخش فیلم، سالن های نمایش فیلم، موسسات ویدیو رسانه، سامانه های برخط نمایش فیلم ، سامانه های 
پیش فروش و فروش اینترنتی بلیت سینما و شرکت های پخش ویدیویی مکلف به اطلاع رسانی رده بندی سنی مندرج در پروانه نمایش فیلم ها در تمامی مواد تبلیغی، فضای فیزیکی و مجازی مرتبط با نمایش فیلم می باشند.
ماده6: اطلاع رسانی رده بندی سنی هر فیلم در مکان های نمایش فیلم باید قبل از رسیدن مخاطبان به گیشه فروش بلیت یا در محل گیشه فروش نصب گردیده و قابل رویت باشد.
تبصره: در فروش اینترنتی بلیت و یا تماشای برخط فیلم ها، مخاطب باید قبل از پرداخت وجه یا تماشای فیلم از رتبه سنی فیلم آگاه شده باشد.
ماده7: هشدار مربوط به رده بندی سنی هر فیلم باید قبل از شروع فیلم در سالن های سینما و همچنین قبل از نمایش در سایر بستر های پخش، درج شود و سینماها، دفاتر پخش سینمایی، ویدیویی، موسسات ویدیو رسانه و سامانه های برخط نمایش فیلم، مسئول اجرای آن هستند.
ماده8: حداقل یک شانزدهم مساحت هر یک از مواد تبلیغی مانند عکس، پوستر، پلاکارد، سردر، بیلبورد، استند، مکانهای تبلیغاتی و تلویزیون شهری، فضای مجازی، جلد نسخه ویدیویی ، بلیت (اعم از چاپی و الکترونیکی) و سایر موارد تبلیغاتی باید به درج عبارت هشداری رده بندی سنی، مندرج در پروانه نمایش به شکلی واضح و قابل رؤیت اختصاص یابد.
فصل چهارم : تخلفات و مجازات ها
ماده9 : معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در چارچوب مقررات انضباطی آیین نامه های تاسیس و نظارت بر دفاتر و موسسات پخش فیلم، موسسات ویدیو رسانه، مراکز عرضه بر خط ویدیویی، احداث سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها و نیز مقررات مربوط به سامانه های فروش اینترنتی بلیت، مجازات هایی را به شرح زیر برای هر یک از متخلفان اعمال 
می کند :
تبصره: تمامی مجازات های مندرج در این شیوه نامه با تصویب شورای اکران و تأیید رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری اجرا می شود.
ماده 10: در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش فیلم، ضمن ابلاغ کتبی و درج در پرونده مدیران آن دفاتر، ضروری است متخلفان در اسرع وقت ، اقدامات مورد انتظار و جبرانی را انجام دهند تا امکان ادامه نمایش فیلم فراهم شود. در صورت تکرار تخلف در مرتبه دوم از صدور پروانه نمایش فیلم بعدی آنها تا 3 ماه جلوگیری خواهد شد و در صورت تکرار تخلف برای سومین مرتبه ، پروانه فعالیت دفاتر مورد نظر به مدت شش ماه تا یکسال تعلیق می شود.
ماده 11: در صورت بروز تخلف از سوی دارندگان مجوز پخش ویدیویی، در مرتبه اول تذکر کتبی و جمع آوری نسخه های فیلم از بازار و تامین و انجام اقدامات مورد انتظار برای بازپخش محصول و در صورت تکرار تخلف ، پروانه فعالیت این شرکت ها تا 
سه ماه و در مرتبه سوم پروانه فعالیت آنها از شش ماه تا یکسال تعلیق خواهد شد.
ماده12: در صورت سهل انگاری مدیر سینما در قبال اطلاع رسانی صحیح و کامل رده بندی سنی اعلامی در پروانه نمایش، ضمن تذکر به وی برای انجام اقدامات مورد انتظار در اسرع وقت، در صورت تکرار تخلف،کارت فعالیت مدیر خاطی سینما به مدت 3 ماه به حال تعلیق درمی آید و در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، ضمن ابطال کارت مدیریت وی، حواله اکران فیلم جدید برای سینما به مدت 3 ماه صادر نخواهد شد و طی این مدت درجه کیفی سینما نیز به مدت 3 ماه ، یک درجه تنزل می یابد.
ماده13: سامانه های برخط نمایش فیلم و موسسات ویدیو رسانه در صورت تخلف در مرتبه اول ضمن انجام فوری اقدامات جبرانی، تذکر کتبی دریافت می کنند و در صورت تکرار تخلف، پروانه فعالیت آنها به مدت 3 ماه و در صورت تکرار برای مرتبه سوم بمدت شش ماه به حال تعلیق درخواهد آمد.
ماده 14: سامانه های پیش فروش و فروش برخط بلیت سینماها، در صورت تخلف ضمن دریافت تذکر و تأمین سریع اقدامات مورد انتظار، در صورت تکرار تخلف از یک تا سه ماه حق فروش بلیت را نخواهند داشت.
ماده15: نظارت بر حسن اجرای شیوه نامه رده بندی سنی فیلم های سینمایی به عهده معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان امور سینمایی و سمعی بصری است.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها