صفحه اصلی پیگیری خرید جدول فروش فیلمها اکران آنلاین هنر و تجربه تئاتر کمدی تئاتر کودک بازارچه برنامه آینده سینما تخفیف تماس با ما

موج‌های برگشته/ کشمکش درمیان هنرمندان بر سر جشنواره فجر ادامه دارد

هنرمندان واکنش‌های متفاوتی درباره تحریم کردن یا حضور در جشنواره نشان دادند.

فیلم

در پی موج ایجاد شده درباره تحریم جشنواره فجر هنرمندان واکنش‌های متفاوتی در این زمینه نشان دادند. در ادامه بخشی از این واکنش‌ها را می‌خوانیم

از بنی اعتماد یاد گرفتم/ سهیل بیرقی
در اين میان، واکنش ســهیل بیرقی، کارگردان فیلم عامه پســند جالب بود: « مِن کمترين -سهیل بیرقی- بیشــترين چیزی که در زندگی ام دارم فیلمم اســت و می خواهــم تمام قد «عامه پســند» را به رخشــان بنی اعتماد تقديم کنم.او به من ياد داد همیشــه ادامه دادن بهتر از انصراف دادن است. آداب درست مبارزه، خالی نکردن میدان اســت. من می مانــم تا اين اقلیت مســتقل از بین نرود. او به من ياد داد بودن به از نبود شدن است.»

شهاب حسینی
شهاب حسینی در واکنش به تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی برخی چهره‌های سینمایی، در مخالفت با این حرکت یادداشتی را منتشر کرد. او در این یادداشت نوشت: «در احوالات مواج و گل آلود. کم نیستند موج سواران و ماهیگیران آب گل آلود. شاید در حال حاضر شرایط فعلی متناسب این مطلب نباشد اما عملکرد تعدادی از همکاران که بعضا در پشت آن انگیزه های شخصی فراوان موج میزند، این واکنش را طلب می‌کند.
حال تعدادی از همکاران بنای اعلام انصراف از جشنواره گذاشته اند. با احترام به تصمیم شخصی آنان، نسبت به آن نقدی دارم که عرض میکنم. اولا این حرکت دامن زدن به افتراق جامعه شکن خودی و نا خودی است. و این در حالی است که جامعه و مردم بیش از هر زمان دیگری به همبستگی و دلداری یکدیگر نیازمندند.
این رفتار حتی در میان هنرمندان و طرفداران و مخاطبینش نیز شکاف عمیق و شاید جبران ناپذیری ایجاد کند که به صلاح هیچ کس نیست. و این تصور که کسانی که ترجیح به انصراف نمیدهند همدرد و شریک حال مردم و جامعه نیستند، و موضعی مغایر با مردم دارند، سخت اشتباه است.

سنگین وزن‌هایی که رفتند

اما در آن ســوی میدان و در زمین تحريمی ها، ســیل اتفاقات بــرای چهار چهــره تحريمی ســنگین وزن جشنواره فجر نیز متفاوت است.

مسعود کیمیایی
اين کارگردان شناخته شــده، جزو اولین چهره هايی بود که از حضور در جشـنواره فجر انصراف داد و گفت که فیلم اش با نام «خون شد» در جشنواره فجر حضور نخواهد شد. کمی بعد اما جواد نوروزبیگی تهیه کننده اين فیلم، موضعــی خلاف جهت کیمیايــی گرفت و گفت: «فیلم «خون شد» در جشنواره فیلم فجر حضور دارد و نمايش داده می شــود اما با احترام به نگاه و نظر آقای کیمیايی تقاضای ما اين اســت که فیلم در بخش کارگردانی داوری نشــود و در مابقــی بخش ها مورد قضاوت قرار بگیرد.»

بابک حمیدیان
اين چهره ســینمايی نیز که فیلم «مغز استخوان» را برای اکران جشــنواره فجر دارد از حضور در جشنواره انصراف داد. انصراف او با طعنه هايی درباره بازی اش در پروژه هايی مثل چ و شام آخر همراه شد اما واکنش تهیه کننده اين فیلم هم در نوع خود جالب بود. «حســین پورمحمدی» تهیه کننده اين فیلم نوشــت: «من هم به نشــانه همدردی با مردم جگر ســوخته سیستان و بلوچستان قسمت آخر دستمزد شما را به سیل زدگان اهدا می کنم.»

سعید آقاخانی
او که امسال با دو فیلم «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیايی و «زنبور کارگر» ســاخته افشین صادقی در بخش سودای سیمرغ ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر شرکت دارد که البته فیلم دوم فعًلا در بخش رزرو جای گرفته- انصراف خود را از حضـور در اين رويداد ســینمايی اعلام کرد. او البته به همکاری اش با صدا و سیما ادامه می دهد.

پیمان معادی
فیلــم ســینمايی «درخت گــردو» بــه کارگردانی محمدحسین مهدويان و با بازی پیمان معادی در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ حضور دارد که پیمان معادی از حضور در جشنواره فجر انصراف داد. با اين وجود شنیده می شود که کارگردان و تهیه کننده اين اثر در تلاش هســتند تا نظر پیمان معادی را برگردانند.

تحریمی‌هایی که موثر نبودند
در میانه اين حاشیه ها نیز چهره هايی بودند که يا فیلمی در جشنواره نداشــتند و يا حضورشان موثر نبود. ترانه علیدوســتی و حمید فرخ نژاد جزو تحريمی های بودند که فیلمی نداشتند، محسن تنابنده اعلام کرد که پس از همکاری های خود با تلويزيون 6 از ســاخت پايتخت انصراف می دهد و مهدی يراحی نیز در حالی از حضور در جشنواره فجر موسیقی انصراف داد که اصولا حضور يا عدم حضور در جشــنواره موســیقی فجر برخلاف جشنواره فیلم ، اقدامی تاثیرگذار به شمار نمی رود.

دیدگاه‌ها

شماهم دیدگاه خود را بنویسید. بعد از تایید سینماتیکت منتشر می‌شود.

آخرین دیدگاه‌ها